Specialist Assetmanagement – The Spindle – Den Haag

JobID=3c0.11

Als Specialist Assetmanagement maak je onderdeel uit van het team Assetmanagement. Dit team houdt zich bezig met het onderhoud, beheer en de coördinatie van de gas- en elektranetten en gas- en elektra installaties. Naast het huidige gas- en elektranet wordt er ook veel aandacht besteed aan de toekomst. Het streven is om in 2050 volledig van gas ‘los’ te zijn en dat brengt enorm veel technische uitdagingen met zich mee, waar ook het team Assetmanagement een belangrijk aandeel in heeft.

Als Specialist Assetmanagement werk je mee aan de optimale werking en balans van de huidige gas- en elektra netten. Je zorgt er simpel gezegd voor dat het net altijd functioneert en zo efficiënt mogelijk wordt onderhouden. Daarnaast houd je je bezig met de toekomst en denk je na over alternatieve energiedragers en alle technologische ontwikkelingen die daarbij komen kijken.

Je verzamelt zelfstandig, binnen maar ook buiten de organisatie, de benodigde informatie, brengt problemen in kaart, voert analyses uit en draagt oplossingen aan. Met behulp van jouw input worden de onderhoud- en investeringsjaarplannen opgesteld.

De combinatie tussen hoe de energievoorziening nu geregeld is, het gebruik van fossiele brandstof en een duurzame toekomst zonder gas maakt het werk enorm divers en bovendien uitdagend.

Met een beknopte opdracht op zak ga jij enthousiast de organisatie in om informatie te verzamelen en problemen helder te krijgen. Door jouw proactieve houding en goede sociale- en communicatieve vaardigheden is dit voor jou geen enkel probleem. Je bent een kei in het analyseren van data en weet de juiste verbanden te leggen. Hierdoor kun je een heldere doorvertaling maken naar een adviezen of modellen. Jouw creativiteit helpt je om ook voor complexere vraagstukken een oplossing te vinden.

Mocht je al ervaring hebben met assetmanagement dan is dat mooi meegenomen, evenals kennis van de energiebranche. Dit is echter geen vereiste. Interesse in de energietransitie en de uitdagingen die deze met zich meebrengt mag echter niet ontbreken.

Opgesomd zoeken wij het volgende in jou:
• HBO/WO werk- en denkniveau en een relevante afgeronde opleiding (bijv. Technische Bedrijfskunde of Toegepaste Wiskunde);
• Analytische vaardigheden en de competentie om deze door te vertalen naar modellen en adviezen;
• Creatief en inventief voor het oplossen van specifieke vraagstukken;
• Accuraat en systematisch kunnen werken;
• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden o.a. voor het opstellen van rapportages en instructies en het afstemmen van werkzaamheden.

Wij bieden een prettige, vrije en collegiale werkomgeving en hechten veel waarde aan samenwerken. Het bieden van ontwikkeling en een veilige werkomgeving staan centraal. Vanwege de vele ontwikkelingen op het gebied van energie verandert onze omgeving continue en dat houdt het werk interessant en uitdagend.

Met jouw bus bezoek je veel verschillende projecten. Je werkt met name in de particulieren sector. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om nieuwe badkamers of renovaties van badkamers. Dit doe je samen met collega’s waarbij je gaat voor een mooi en strak eindresultaat….

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de service, daarnaast het inbedrijf stellen van elektrische installaties en klimaatcomputersystemen in de moderne glastuinbouw. Vaak fungeer je hierbij als supervisor en soms verricht je ook zelf werkzaamheden op locatie. Omdat onze klanten zowel in binnen- als buitenland gevestigd zijn, zal je ook met enige regelmaat voor korte perioden in het buitenla…

Rivium Westlaan 8
2909 LD Capelle aan den IJssel
Telefoon:
Email:

Lees meer…

Senior-adviseur kennis – Belastingdienst – Den Haag

JobID=3c0.11

Bijvoorbeeld .Net Developer, Fiscalist, Data …

“Ik zie kennis als de basis voor robuust en toekomstbestendig beleid. Hier krijg ik de kans daaraan een bijdrage te leveren! En dat is ontzettend interessant.” Philip Oomen, adviseur kennis en strategie bij de concerndirectie Innovatie en Strategie van de Belastingdienst.

Het strategisch en innovatief vermogen van de Belastingdienst versterken. Dat is het doel van de concerndirectie Innovatie en Strategie. Binnen deze concerndirectie ga jij als senior-adviseur aan de slag bij het cluster Kennis. Het cluster Kennis van de directie Innovatie en Strategie (I&S) werkt vanuit de rol van kennisadviseur aan diverse vraagstukken en producten. Denk aan een strategische kennis- en innovatie-agenda, de onderzoeksagenda, de fiscale monitor, beleidsevaluaties en adviezen over onderzoeken of monitors die de Belastingdienst laat verrichten.

In jouw rol van senior-adviseur kennis ben je verantwoordelijk voor het project ‘Monitorfunctie’. Dit gaat om onderzoeken waarbij de Belastingdienst de opvattingen van verschillende groepen belastingplichtigen verzamelt. Met jouw verstand van het (laten) uitvoeren van onderzoek ontwikkel je de monitorfunctie van de Belastingdienst door. Daarbij gaat het om vragen als: welke kennis over belastingplichtigen heeft de Belastingdienst nodig voor het ontwikkelen van beleid? Hoe meten we dat? Wie gaat er iets doen met de uitkomsten en wat? De resultaten van het onderzoek verbinden we aan onze strategische doelen, bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening. Dit betekent veel contact zoeken en samenwerken met zowel de collega’s van uitvoering als beleid, luisteren naar hun kennisbehoeften, meedenken over het meetbaar maken van kennisvragen, onderzoekstrajecten begeleiden, concrete voorstellen ter besluitvorming voorleggen en tot uitvoering brengen.

Als kennisadviseur heb je naast je monitorfunctie nog een hoofdtaak op het gebied van data. Je hebt verstand van het gebruik van verschillende soorten data voor onderzoek: je kent de wet- en regelgeving (AVG), weet wat in de praktijk wel en niet werkt, en kunt je collega’s over dit onderwerp adviseren. Ook neem je deel aan een datanetwerk van de Belastingdienst, en denk je mee over de manier waarop we binnen I&S de kaders op het gebied van data uitvoeren. Ook neem je deel aan de werkgroep Artificial Intelligence (AI). Hier breng je jouw data expertise in, en denk je mee over (innovatieve) toepassingen van AI en een AI-handreiking binnen de Belastingdienst.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Philip? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met ons op.

• Je hebt een wo-masterdiploma.
• Je hebt minimaal drie jaar werkervaring in een kennis-of adviesrol.
• Je hebt aantoonbare ervaring met (adviseren over) onderzoek.
• Je hebt ervaring met (adviseren over) werken met data.
• Je hebt aantoonbare ervaring in een politiek- bestuurlijke organisatie.

Jouw competenties?
• analyseren
• overtuigingskracht
• organisatiesensitiviteit
• resultaatgerichtheid
• plannen en organiseren

Herken jij jezelf ook hierin?
Je bent een enthousiaste en deskundige collega. Jij weet waar je het over hebt, kunt goed luisteren, bent analytisch en een innovatieve denker. Plannen en organiseren gaat je goed af. Je werkt accuraat, bent stressbestendig, resultaatgericht en flexibel. Daarnaast ben je communicatief sterk en kun je jouw standpunten uitstekend overbrengen, zowel mondeling als op papier. En je bent een teamspeler die graag contact zoekt en weet te verbinden met collega’s binnen en buiten de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3.815,- – €5.671,- (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

De afdeling – Concerndirectie Innovatie en Strategie
De concerndirectie Innovatie en Strategie (I&S) heeft als missie het strategisch en innovatief vermogen van de Belastingdienst te versterken. Zo worden we als Belastingdienst een meer toekomstbestendige organisatie. De directie I&S haalt ervaringen van buiten naar binnen, maakt relevante ontwikkelingen in de omgeving zichtbaar en voert het gesprek over de mogelijke betekenis hiervan voor het werk en de strategie van de Belastingdienst. De directie heeft voelsprieten in de omgeving: van vergelijkbare organisaties en belastingdiensten in andere landen tot klanten van de Belastingdienst; van wat er speelt op de werkvloer tot ontwikkelingen in de (internationale) wetenschap.

Dit draagt bij aan het vermogen van de Belastingdienst om in te spelen op nieuwe vragen en veranderende omstandigheden. I&S verbindt innovatie- en strategieactiviteiten binnen de organisatie. De directie bestaat uit ongeveer 40 fte en werkt zowel vanuit Den Haag als Utrecht.

Bijzonderheden
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
• Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
• Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
• Op 13 november 2020 vinden de selectiegesprekken plaats. Gezien de huidige maatregelen vinden deze gesprekken plaats via video-bellen.Een eventueel tweede gespreksronde vindt plaats in de week van 16 november 2020. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier !

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Sollicitatieprocedure Sollicitatie + selectie
Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen.

Voor sommige functies is een online voorselectietest onderdeel van de procedure. In dat geval ontvang je per e-mail meer informatie over de procedure en de uiterlijke inlevertermijn. Het maken van de test duurt ongeveer 120 minuten.

We nodigen je per telefoon of e-mail uit voor een selectiegesprek, waarin een selectiecommissie je beoordeelt op de competenties van de functie aan de hand van een gedragsgericht interview.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. In dat geval word je telefonisch of per e-mail hiervoor uitgenodigd.

Als je de belangrijkste stappen in het selectieproces succesvol hebt doorlopen, draagt de adviseur Werving & Selectie je voor aan het organisatieonderdeel.

Arbeidsvoorwaarden
Het organisatieonderdeel nodigt je telefonisch of per e-mail uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Na een positieve afronding krijg je te horen waar en wanneer je kunt beginnen met je nieuwe baan bij de Belastingdienst!

Meer over de sollicitatieprocedure?

Marianne Bos, afdelingshoofd Innovatie en Strategie Vrije dagen

Lees meer…

Cloud Architect – StackOps B.V. – Den Haag

JobID=3c0.25

Ben jij een kei in het geven van advies op C-level op het gebied van SaaS, PaaS en/ of Workspace? Wat ga je doen? Advies geven op maat. Dat is wat jij hier komt doen. Consultancy van het hoogste niveau om stoffige en verouderde omgevingen om te zetten in het nieuwste van het nieuwste. Bij deze organisatie wordt er naar jou geluisterd door zowel je collega's als de klanten die je bedient. Jij bent uitstekend op de hoogte van IaaS, PaaS én SaaS. Je zult om de tafel zitten met directie, de CEO en andere bestuurders die meebeslissen over jouw oplossing. Oftewel; je moet stevig in je schoenen staan. Het gaat hier om adviseren en meedenken pur sang, het uitvoerende gedeelte wordt door iemand anders gedaan. Het team is sterk en ervaren. Junioren hoeven dan ook niet te reageren op deze functie. Wie ben je? – HBO/ WO diploma in de pocket is een must; – TOGAF/ Prince 2 certificaat is een hele grote pré; – Ervaring in de rol als Cloud Consultant/ Adviseur, Architect; – Je hebt kennis van zowel Cloud (AWS/ Azure) als hybride en on-premise omgevingen; – Je hebt de ambitie om jezelf te blijven ontwikkelen op hoger niveau. Wat mag je verwachten? – Salarisindicatie tot € ,- obv 40 uur; – Dikke bonusregeling; – Uitstekende work- life balance; – De mogelijkheid om met de toppers uit het vak te mogen werken; – Enterprise klanten binnen de semi publieke sector. Waar ga je werken? Je komt terecht bij dé top van de top consultancy organisaties van Nederland. Het bedrijf bestaat uit zo'n 150 man, ieder specifiek aangenomen vanwege zijn/ haar specialisatie. De klanten van dit bedrijf staan voor grote uitdagingen en dat moet worden opgelost. Jij bent hier om het probleem in kaart te krijgen én hoe de IT hier aan kan bijdragen. Ten allen tijden houd jij je bezig met de driehoek Tijd, Kwaliteit en Geld. Enthousiast en meer weten? Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met: Charlotte Arbouw | tel: / |

Lees meer…

Casus coördinator multi problem – Matchpartner – Den Haag

JobID=3c0.25

Bedrijfsomschrijving Bedrijfscultuur Er heerst een fijne en open cultuur met open kantoortuin. Samenwerking is belangrijk en in de dienstverlening is het uitgangspunt voor passende ondersteuning zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig. Professioneel team dat ook heel goed samenwerkt op afstand en daar waar nodig. Functieomschrijving Voor een gemeente in de regio Haaglanden, zijn wij op zoek naar een ervaren regievoerder. Het betreft een opdracht van een jaar met optie tot verlenging of overname door desbetreffende gemeente. In deze functie heb je drie rollen: 1) Je bent een coach voor gezinnen met multi-problematiek of complexe problematiek. Het zijn problemen op meerdere leefgebieden. Je coacht het gezin op alle probleemgebieden (GGZ, financiën, wonen, opvoeding of kind veiligheid); 2) Je bent de regisseur van het gezinsplan, hierbij bepaal en coördineer je een samenhangende aanpak van de hulpverlening; 3) Je probeert als coordinator in de langdurige bemoeizorg, het vertrouwen te winnen en via specifieke interventies achter de voordeur bij de cliënten te komen. Functie-eisen Voor deze belangrijke en uitdagende functie van zijn de volgende functie-eisen van belang. Functie-eisen: Je hebt minimaal een afgeronde, relevante HBO opleiding; HBO SW of SPH, uitstroom profiel Jeugd; Je bent SKJ of bent BIG geregistreerd; Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de gedwongen jeugdzorg of GGZ, FACT of CIT; Je hebt ervaring en affiniteit met bemoeizorg en multi-problem aanpak; Je hebt aantoonbare ervaring met minimaal 2 van de domeinen verslaving, LVG problematiek, radicalisering, psychiatrische problematiek, huiselijk geweld, forensische zorg, sociaal isolement. Arbeidsvoorwaarden De functie van casus coordinator is voor een opdracht van een jaar met mogelijkheid tot verlenging of overname door de gemeente. De functie is voor 32-36 uur per week. Bij de sollicitatieprocedure hoort ook een assessment, met aandacht voor de rol in het team. De consultant van Matchpartner zal hier verdere toelichting over geven. De functie is een schaal 10 functie, gemiddeld € 4000,– op basis van 36 urige werkweek.

Lees meer…

helpende plus – Randstad – Den Haag

JobID=3c0.11

Heb jij de propedeuse HBO-V op zak? Wil jij met een bijbaan in de zorg extra geld verdienen en ervaring opdoen als helpende (plus)? Dan is dit jouw ideale vakantiebaan!

De zomer komt eraan en de zon begint te schijnen. Vandaag ben jij beschikbaar voor vakantiewerk en hebt een intramurale dagdienst op je rooster tot 14.00 uur. Jij gaat de ouderen weer een onvergetelijke dag bezorgen. Nadat je dienst erop zit, fiets je lekker naar het strand om te beseffen hoe waardevol je bent geweest. Twee dagen later heb jij je opgegeven voor een avonddienst. Je bent ingepland in de thuiszorg van 17.00u – 22.00u. Eerst maak je ontbijt en daarna ga je nog even de stad in met wat vrienden. In de middag meld jij je bij de wijkzorg en krijgt de route met cliënten die jij aan huis gaat helpen met de dagelijkse levensbehoefte en maakt een praatje.

’’Shabana HBO-V in de flexpool’’Als HBO-V student werk ik al enige tijd voor randstad. Ik werk hier in de flexpool, omdat ik mij zowel persoonlijk als in mijn toekomstige beroep wil ontwikkelen. Randstad heeft mij diverse instellingen aangeboden waar hiervoor ruimte is. Om die reden vind ik het werk enorm leuk, omdat ik naast de verdiensten mij op diverse vlakken heb verbeterd en kunnen oriënteren binnen verschillende zorgsettingen. Mede door hen heb ik ook een aantal vaardigheden ontwikkeld die naar mijn idee van belang zijn om hierover te beschikken. Denk hierbij aan verbeterde sociale en communicatie vaardigheden, maar ook flexibiliteit en assertiviteit. Daarnaast heb ik geleerd hoe ik in teamverband de goede eigenschappen van anderen kan benutten om probleemoplossend te werken. Dit heeft ertoe geleidt dat ik ook van andere collega’s veel heb kunnen leren. Leren hoeft niet alleen, maar van anderen kan er veel geleerd worden. Waarom ik randstad aanraadt, is vanwege het feit dat ze als werkgever rekening houden met mijn opleiding en andere banen die ik ernaast heb. Ze vinden altijd een weg om mij te helpen daar waar het nodig is en dit waardeer ik enorm. Ik zeg kom ook bij ons werken!

wie, wat, waar en hoe

wie: je zult werken in de ouderenzorg en mogelijk in gehandicaptenzorg enz.
wat: je biedt o.a. hulp bij het wassen, aankleden, eten en drinken en zult gebruik maken van tilliften.
waar: wij bieden jou een bijbaan in de zorg bij jou in de regio.
hoe: Jij bepaalt de beschikbaarheid, en wij plannen je in!
waarom vakantiewerk via ons:

je bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je wilt werken

 • je wordt goed uitbetaald; minimaal €10,74 per uur
 • je kan gratis cursussen en trainingen volgen
 • begeleiding; onze jobcoach staat klaar voor jou
 • je krijgt een leerzame bijbaan in de zorg
 • Daarnaast bouw jij ook jaarlijks aan je periodiek
 • Ben jij klaar met vakken vullen en wil je echt iets betekenen tijdens je bijbaan in de zorg? Meld je dan nu aan voor de zomerbaan via onderstaande button!
 • Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Lees meer…

Chief Privacy Officer – Legal People – Den Haag

JobID=3c0.11

PostNL, gevestigd in Den Haag, is een internationaal opererende dienstverlener in post en logistiek die wordt gekenmerkt door vergaande digitalisering en verduurzaming van haar bedrijfsvoering. De onderneming beschikt over het grootste en meest moderne logistieke post- en pakkettennetwerk van de Benelux en verzorgt daarnaast ook post- en logistieke e-commerce diensten. Het Privacy Office van PostNL is onderdeel van Group Legal en bestaat uit 2 professionals. Ter versterking van dit team zoeken wij een Chief Privacy Officer – Manager Privacy Office and lid MT Group Legal Je opereert als spin in het web en adviseert op proactieve wijze de business en het management op het gebied van privacy. Je onderhoudt het Privacy Control Framework, bent verantwoordelijk voor het actualiseren van het privacy beleid en bent betrokken bij de implementatie en naleving daarvan. In aanvulling daarop begeleid en ondersteun je bij het DPIA-proces, implementeer je preventieve en detectieve maatregelen ter voorkoming van privacy incidenten en coördineer je incidenten met potentieel hoge impact. Profiel: Master Nederlands recht en bij voorkeur een CIPP/E en/of CIPM certificering pragmatisch ingestelde privacy specialist circa 8 jaar ervaring met het managen van privacy in een commerciële setting, leiddinggevende ervaring is een pre affiniteit met IT en kennis van OneTrust is een pre zelfstandig, resultaatgericht, sociaal en communicatief vaardig, energiek en flexibel Propositie: eindverantwoordelijke privacy functie, combinatie van strategie en uitvoering teammanager en meewerkend voorman, lid MT rapporterend aan de Directeur Juridische Zaken bij een ambitieus bedrijf met oog voor duurzaamheid en innovatie, dat medewerkers en klanten centraal stelt 32- of 37-urige werkweek en de vrijheid om flexibel te werken

Lees meer…

Inkoper | Senior – Exact personeelsintermediair – Den Haag

JobID=3c0.11

De Inkoper ondersteunt 5 aangesloten ziekenhuizen bij hun (gezamenlijke) inkoopactiviteiten door middel van het zelfstandig uitvoeren van tactisch/strategische inkoop werkzaamheden op het gebied van facilitair, ICT en medische middelen. Jij bent een daadkrachtige doel- en resultaatgerichte senior inkoper. Je kan je inleven in de kernwaarden: klantgerichtheid, eigenaarschap, verbinden, nieuwsgierigheid en plezier. In deze rol ben je zowel tachtisch als strategisch bezig. Solliciteer nu naar deze veelzijdige inkoopfunctie.

De functie
Deze organisatie koopt centraal diensten in voor 5 ziekenhuizen in de regio Haaglanden/Rotterdam voor de productgroepen: Facilitair (bv. schoonmaak, bouw, inrichting), ICT, Medische middelen (alles behalve medicijnen).

De Senior Inkoper is (mede)verantwoordelijk voor de tactische en strategische inkoop van diensten en producten. Je ondersteunt de aangesloten instellingen bij hun (gezamenlijke) inkoopactiviteiten door middel van het zelfstandig uitvoeren van tactisch/strategische inkoopwerkzaamheden, bewaken van het assortiment binnen de bij opdrachtgever aangesloten instellingen en klachtenprocedure m.b.t. producten en leveranciers. Het leveren van ondersteuning aan de inkoop beleidsontwikkeling en het implementeren en evalueren hiervan.

In jouw functie bezoek je ziekenhuizen voor overleg met specialisten, je zoekt naar leveranciers, doet de Inkoop, behandelt Tenders, en je doet Contract onderhandeling. Ook behandel je escalaties van de operationeel inkopers.

In grote lijnen zijn dit jouw resultaatgebieden:

• Realiseren van commerciële inkooptrajecten, standaardisatie afweging koop, huur, lease, make or buy of uitbesteding en harmonisatie uitgangspunten zijn om te komen tot optimale total cost of ownership (TCO).
• Realiseren van de overeengekomen efficiency-, kwaliteitsdoelstellingen en inkoop targets (o.a. inkoop besparingen, leveranciersmanagement);
• Begeleiden van aanbestedingstrajecten;
• Leiden van multidisciplinaire inkoopteams waarin gebruikers zijn vertegenwoordigd bij projecten van gemiddelde complexiteit en ondersteunen projectmanagers bij de uitvoering van projecten van grote complexiteit.
• Ontwikkelen van een inkooppakket en leveranciersstrategie voor de toegewezen artikelgroepen ( inclusief integrale kosten- en inkoopbesparingen);
• Uitvoeren van STandarisatie En Rationalisatie projecten (STeR)
• Actief ondersteunen van de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van inkoopinstrumenten en strategisch / tactisch inkoopbeleid.

Jouw resultaatgebied is ook het bijhouden van een efficiënte inkoopplanning, standaardisatie van het assortiment, leveranciers- en contract management, accountmanagement en je bent verantwoordelijk voor een juiste administratieve afhandeling van inkoop- en specifieke logistieke activiteiten.

Het betreft een veelzijdige functie waarin je optreedt als expert/adviseur voor onze opdrachtgever en klanten. Je draagt ook bij aan bevorderen van de communicatie tussen klanten en leveranciers in de rol als intermediair.

De Senior Inkoper ontvangt hiërarchisch leiding van de Manager Inkoop Medisch of Inkoop Directeur.

Jij bent een daadkrachtige doel en resultaatgerichte senior inkoper. Je toont lef en leiderschap. Je kan je inleven in de kernwaarden: klantgerichtheid, eigenaarschap, verbinden, nieuwsgierigheid en plezier. Je neemt als verantwoordelijke beslissingen over pakket gerelateerde zaken. Je neemt initiatieven en je toont creativiteit om inkoopprocessen en contractonderhandelingen tot een maximaal gedragen resultaat zowel intern als extern te komen. Je beschikt ook over uitstekende sociale vaardigheden en waar nodig initieer je veranderingen en verbeteringen. Je kunt goed contacten onderhouden met sleutelfunctionarissen binnen de verschillende zorginstellingen. Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen en/of weerstanden. Kortom: je bent een uitstekend onderhandelaar, expert en gesprekspartner naar alle niveau's. Voor deze functie is het belangrijk dat je je goed kunt uitdrukken in het Nederlands, Engels en eventueel Duits. Verder breng je mee:

• HBO niveau, NEVI Professional en NEVI Expert of gelijkwaardig;
• Ruime strategische/tactische inkoopervaring in een complexe omgeving (senior niveau);
• Inkoop kennis binnen het speelveld gezondheidszorg / ziekenhuizen heeft een grote voorkeur;
• Enige leidinggevende ervaring van een team of multidisciplinaire inkoopteams.
Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever zorgt voor optimaal assortimentsbeheer en professionele inkoop binnen de zorg. Betrouwbare, efficiënte, flexibele en volgbare goederenstroom voor en in zorginstellingen. Veilig, full-control, transparant en geautomatiseerd betalingsproces aan de leveranciers. Maximale samenwerking met zorginstellingen en inkooporganisaties.

Hiermee neemt men de regie in een optimale samenwerking met alle belanghebbenden. Het resultaat is dat zij op het gebied van inkoop en logistiek gezamenlijk de kwaliteit en service verbeteren en tegelijkertijd de integrale kosten verlagen.

Het bedrijf heeft 108 medewerkers en het inkoopteam bestaat uit 15 medewerkers. Er heerst een prettige, informele sfeer met een open en directe communicatie.

Het aanbod
• Je treedt direct in dienst bij deze opdrachtgever
• Salariëring valt onder de CAO voor ziekenhuizen (denk aan FWG70)
• De functie is voor 36 uur per week
• Wij vertellen je graag meer over de arbeidsvoorwaarden.

Gedurende de Corona periode werkt men 100% vanuit huis. Er is een goede onboarding regeling gedurende deze periode.

Ben jij de Inkoper die wij zoeken? Wij ontvangen graag jouw CV met een salarisindicatie. Wil je eerst meer informatie? Dat kan: bel over deze vacature met Peggy Kooper, e-Recruitment Specialist, telefoon.

Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken. Bedankt voor het vertrouwen in ons. Hoe wij met uw gegevens omgaan, leest u in onze privacy statement . *

Lees meer…

Stagiair architectuur – Witteveen+Bos – Den Haag

JobID=3c0.25

Architecten bij Witteveen+Bos werken aan uitdagende opgaven zoals het integraal ontwerpen van 3D beton geprinte bruggen, duurzame kantoorgebouwen en innovatieve industriële gebouwen. Als stagiair werkt je binnen een multidisciplinaire omgeving aan diverse architectonische opgaven op verschillende schaalniveaus; van kantoorgebouwen tot waterzuiveringsgebouwen, van fiets- en voetgangersbruggen tot parkeergarages. Je ondersteunt onze architecten in verschillende projectfasen met het maken van (deel)ontwerpen, visualisaties en presentaties. Je standplaats is ons kantoor in Den Haag. Wat wij vragen je studeert aan een architectuuropleiding (TU of Academie van Bouwkunst); je bent beschikbaar voor ten minste 3 maanden (bij voorkeur 6 maanden); je hebt goede presentatievaardigheden in woord en beeld; je beheerst de Engelse of Nederlandse taal in woord en schrift; je kan werken met Adobe Creative Suite en Sketchup; beheersing van Revit of Rhino/Grasshopper is een pre. Wat wij bieden samenwerking met jonge en enthousiaste collega’s in een multidisciplinaire omgeving; veelzijdige en uitdagende projecten; een omgeving waarin talent zich kan ontwikkelen onder gedegen begeleiding; een breed aanbod aan interne en externe opleidingen gericht op vakinhoud. Wie wij zijn Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers. Reageren? Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online met een motivatiebrief (max. 1 A4), een beknopt cv en een portfolio. Voor inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw ir. AJM. (Sascha) Laurense, architect, telefoon of met de heer ir. MT. (Maarten) Veerman, groepsleider Energie en Architectuur, telefoon . Solliciteren kan tot eind januari 2020.

Lees meer…

Operator – Randstad – Den Haag

JobID=3c0.11

Jij bent op zoek naar een uitdagende baan in de techniek? Vertel mij wat jij zoekt en ik zoek de bedrijven die bij jou aansluiten
Bij Randstad Techniek hebben wij een grote diversiteit aan technische vacatures, onder andere de functie operator. Wij hebben voor de functie operator in zowel de voedingswarenindustrie, metaal en plastic interessante bedrijven.
Ik ben Soraya, recruiter bij Randstad Techniek. Dagelijks hou ik mij bezig met de juiste ‘match’ te maken tussen werknemer en werkgever. Ik werk vanuit jouw wensen en ambities! Als ik weet wat jouw kwaliteiten zijn als operator, dan weet ik de juiste bedrijven erbij te vinden.
Samen met mijn collega Nina ga ik met jouw wensen en ambities aan de slag. Nina heeft contact met de beste bedrijven die een functie aanbieden als operator.
Wil jij als operator een nieuwe uitdaging aangaan? Of willen oriënteren hoe de arbeidsmarkt ervoor staat? Dan kan ik jou daar zeker bij helpen!
Wij focussen ons op vacatures en bedrijven voor de functies: operator (A/B/C), mechanisch operator en procesoperator (A/B/C).
Heb je al een baan, maar ben je toe aan de volgende stap? Ik denk dan graag met je mee in wat je kunt, wat je in je hebt en welke nieuwe stap in je carrière past bij jou.
Bellen of appen kan opMaar uiteraard mag je me ook mailen met je CV en/of vragen op . Ik zie graag jouw mail tegemoet!

#techniekwest

 • (Dit is een wervende vacature)
 • Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Lees meer…

Projectleider Adviseur / Elektrotechniek – FRAME Recruitment – Den Haag

JobID=3c0.11

40 uur | MBO/ HBO/ WO | > 3 jaar werkervaring | Installatietechniek E

In de functie van Projectleider / Adviseur Elektrotechniek ben jij van begin tot eind, verantwoordelijk voor het op een goede manier laten verlopen én afsluiten van verschillende projecten binnen de elektrotechnische installatietechniek.

Opdrachtgever
Onze opdrachtgever is een onafhankelijk ingenieursbureau gespecialiseerd in gebouw-gebonden installaties.

• Het zelfstandig ontwerpen, begeleiden en afronden van projecten.
• Het bepalen en begeleiden van de uitwerking van conceptuele ontwerpen en principes.
• Het bewaken van de budgetten en de totale kwaliteit.
• Zorgdragen voor de planning en voortgang van het project.
• Het begeleiden van medewerkers.
• Je hebt minimaal een afgeronde HTS opleiding aangevuld met vakgerichte opleidingen.
• Je beschikt over ruime ervaring in het vakgebied.
• Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden.
• Je beschikt over een sterk analytisch vermogen.
Wat wij bieden
• Wij begeleiden jou vanaf het moment van kennismaking bij ons op kantoor, tot aan de daadwerkelijke indiensttreding bij jouw nieuwe werkgever.
• Wij verzorgen in samenspraak met de werkgever de opleidingen die jij nodig hebt om jouw functie nog beter uit te kunnen voeren
• Wij volgen de CAO van de opdrachtgever waar jij aan de slag gaat
• Als start een "deta-vast" contract, met als einddoel een “vast dienstverband" bij onze opdrachtgever.

Ben jij enthousiast geworden? Solliciteer dan direct, we komen graag met jou in contact! Wil je meer weten over deze functie of over andere mogelijkheden? Remco Harms vertelt jou er graag meer over. Hij is bereikbaar op. Of mail naar

Solliciteer op Projectleider Adviseur / Elektrotechniek
Verplichte velden zijn aangegeven met een *

Lees meer…

Interventieverpleegkundige/Hartfunctielaborant in Den Haag-solliciteer nu! – TMI Interim – Den Haag

JobID=3c0.25

Ben jij interventieverpleegkundige of hartfunctielaborant en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou. Interesse? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Waar kom jij als interventieverpleegkundige/hartfunctielaborant te werken?

Als interventieverpleegkundige/hartfunctielaborant kom je te werken in een MRI-ablatiecentrum. Op de afdeling wordt met een methode gewerkt waarbij hartritmestoornissen sneller en geavanceerder behandeld worden. Je komt te werken in een team met vijf interventiemedewerkers die gespecialiseerd zijn in elektrofysiologie. Daarnaast werk je nauw samen met een team multidisciplinair team van elektrofysiologen, EFO-technicus, anesthesiologen en anesthesiemedewerkers. Het team bestaat in totaal uit 20 medewerkers.

Het team is enthousiast en innovatief. Dit is nodig , omdat de snelle doorlooptijden ervoor zorgen dat er zo efficiënt mogelijk gewerkt moet worden. Er is een prettige samenwerking binnen het team en men is flexibel. Mocht het nodig zijn, dan neemt men elkaars werk en diensten over. Ook een dienst ruilen is vele gevallen geen probleem.

Wat ga jij als interventieverpleegkundige/hartfunctielaborant doen?

Als interventieverpleegkundige/ hartfunctielaborant elektrofysiologie ga je deel uitmaken van een nieuw MRI-ablatiecentrum, wat in november 2019 geopend is. Onze klant is het eerste ziekenhuis in de Benelux dat ablaties uitvoert van hartritmestoornissen waarbij de cardioloog met live MRI- beelden kan meekijken in het hart van de patiënten. Met deze veelbelovende methode kunnen de hartritmestoornissen sneller en geavanceerder behandeld worden.

Ablaties worden zowel onder narcose als onder lokale verdoving verricht. Tijdens een procedure sta je steriel om de elektrofysioloog te ondersteunen. Verder werk je als omloop en voer je verpleegtechnische handelingen uit. Ook doe je administratieve werkzaamheden. Daarnaast krijg jij de kans om mee te denken over de vormgeving van het centrum en werk je mee aan het volledig uitwerken en integreren van deze innovatieve behandelmethode. Tevens kan je ingezet worden bij de implantaties van de devices.

Wij vragen

 • Een afgeronde opleiding interventieverpleegkundige of hartfunctielaborant interventie;
 • Een geldige BIG-registratie;
 • Ben je CCU-, IC- of SEH-verpleegkundige, pacemakertechnicus of heb je de bachelor Medische Hulpverlening op zak? Ook dan kan je in aanmerking komen voor deze uitdagende functie;
 • Naast een gedegen achtergrond ben je ambitieus en heb je bovenal hart voor je vak;
 • Je houdt van de technische aspecten van het vak en je wilt daarin nog verder groeien

Wij bieden

 • Een brutosalaris op basis van een fulltime dienstverband van €2.800,- tot €4.200,-;
 • Verschillende (bij)scholingsmogelijkheden;
 • De mogelijkheid van een leaseauto bij een dienstverband op basis van detachering van minimaal 24 uur per week;
 • De mogelijkheid om als zzp’er te kiezen voor bevoorschotting ofwel je factuur binnen één werkdag uitbetaald;
 • Reiskostenvergoeding wanneer er geen gebruikt wordt gemaakt van een leaseauto

#tmi

Lees meer…

Account Support Medewerker – Page Personnel – Den Haag

JobID=3c0.18

Een uitdagende ondersteunende positie om het verkoopteam te ondersteunen. In de rol Account Support Medewerker ben je de spin in het web voor het verkoopteam. Bedrijfsomschrijving Onze opdrachtgever is een internationale marktleider in het leveren van tuin- en kamerplanten. Vanuit hun vestiging in Den Haag bieden ze de grote internationale spelers. Ter uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar een Account Support Medewerker. Omschrijving Uitvoeren van operationele taken Ondersteunen bij administratieve werkzaamheden van het klanten team Contact onderhouden met klanten en leveranciers Administratief verwerken van aanbod- en prijslijsten Controleren van het orderproces omtrent, correctheid, volledigheid, tijdigheid en hierop acties ondernemen indien nodig. Profiel van kandidaat Minimaal in het bezit van een mbo diploma Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een sterke pre Ervaring in een soortgelijk functie is een sterke pre Affiniteit en/of ervaring binnen de planten sector is een pre Uitstekende beheersing van MS office, waaronder Excel Aanbod Voor de vacature van Account Support Medewerker werken wij op basis van een tijdelijk naar vast constructie.

Lees meer…

Commercial Finance Manager – Kerry Group plc – Den Haag

JobID=3c0.11

How often can you find a multi-billion-dollar company that offers you flexibility to change in your career as your interests change? You just did. Kerry's unique culture and commitment to change in the food, beverage, and pharma industries offers support and opportunities as your interests and need to explore grow. If fast-paced, entrepreneurial, and global opportunities appeal to you, then introduce yourself!

About Kerry

Kerry offer the industry's largest portfolio of Taste & Nutrition System and Functional Ingredients & Additives, serving the Global Food, Beverage and Pharmaceutical industries. We work with the world's top Retailers and Manufacturing companies to produce some of the best private-label products and tailored Food & Beverage solutions on the market. We also work with the leading Food Service chains helping deliver appetising, relevant and innovative custom solutions, using our expertise in new product development, production and commercialization.

Our Values: Courage | Enterprising Spirit | Inclusiveness | Open-mindedness | Ownership

About the role

If you are an amazing finance talent who wants to make great things happen at an amazing company then keep reading.
⦁ This is a critical role primarily focusing on developing and fostering Kerry Pharma business growth in China.
⦁ Exposure to planning & forecast, financial compliance and change management.
⦁ A passion for building and motivating world class, high-performing teams.

Key responsibilities

Support Business License includes the product category

Apply export excess in line with regulations and compliance

Management of China local compliance requirements –

• Issue/scan invoices
• Overseas Foreign currency receipt and payment
• Transactional support (customers, payment term, credit management)
• Compliance check
• Balance sheet management
• Monthly tax filing for export
• Insurance
• Ensure that all statutory filing requirements are met

Management of China Commercial reporting requirements –

• Margin/ P&L/Analysis reports (AFO/SAP system knowledge)
• Price maintenance/TP
• Business initiatives financial review.

Plays a key role in assisting Management in key financial decisions by providing business and financial recommendations on development and projects.

Qualifications and skills

• Qualified accountant with at least 7 years’ experience
• Knowledge of China local statutory requirement – compliance, treasury, export, direct and indirect tax requirements
• Fluency in English and local language mandatory
• Experience in Management reporting and planning can be plus
• Improvement and standardization of processes
• Proficient in Microsoft Office suite
• SAP knowledge
• Relationship builder (internally and with customers) with excellent communications skills
• Ability to communicate financial info to non-financial mangers
• Self-motivated Likes autonomy and is pro-active
• Being able to work under pressure

Kerry is an equal opportunity employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age disability, protected veteran status or other characteristics protected by law. Kerry will only employ those who are legally authorized to work in the United States for this opening. Any offer of employment is conditional upon the successful completion of a background investigation and drug screen. EEO is the Law poster can be found here . Additional information can also be here .

Lees meer…

Verzorgende IG (ZZP) regio Den Haag-solliciteer nu! – TMI Interim – Den Haag

JobID=3c0.25

Ben jij verzorgende IG en wil jij de regie in eigen handen houden en zelf bepalen waar en wanneer jij werkt? Dan helpt TMI jou daar graag verder bij! Wij bieden jou namelijk passende opdrachten bij één van de vele zorginstellingen waar wij (hof)leverancier voor zijn en nemen de acquisitie uit handen. Uiteraard heb jij ook de mogelijkheid om aan de slag te gaan op basis van losse diensten. Wij verzorgen ook indien jij dat wenst de facturatie en administratie, waardoor jij je volledig kunt richten op het uitoefenen van jouw vak.

Wat vragen we van jou?

Jij hebt je opleiding tot verzorgende IG afgerond. Jij hebt minimaal twee jaar werkervaring opgedaan na het behalen van je diploma. Verder stel je de cliënt altijd centraal, ben je flexibel en ben je leergierig. Herken jij je hierin? Perfect! Meld je dan vandaag nog aan via de aanmeldknop onderaan deze pagina, dan nemen we contact met je op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Over TMI

TMI is al ruim 17 jaar zijn wij de grootste arbeidsbemiddelaar in de zorg. Gestart voor verpleegkundigen en vandaag de dag uitgegroeid tot tevens zakenpartner voor paramedici en medici. Ons enorme netwerk, zowel binnen Nederland als over de grens, biedt u talloze mogelijkheden. Dat betekent de grootste kans op regelmatig werk bij u in de buurt!

Vaste of flexibele opdrachten

Er zijn als ZZP’er diverse mogelijkheden in opdrachten aan te gaan via TMI. Zo hebben we opdrachten op basis van een bepaalde tijdsduur, waarbij de duur varieert van enkele weken tot enkele maanden. Daarnaast is het mogelijk om te werken op flexibele basis, waarbij ons TMI Flexbureau overzichten stuurt van losse diensten waarop je je in kunt tekenen. Het is ook mogelijk om deze twee te combineren! We kijken graag gezamenlijk met je naar wat het best past bij jouw wensen en mogelijkheden. Reageer vandaag nog op deze vacature om vrijblijvend alle mogelijkheden door te spreken.

Lees meer…

CNC Frezer – VNOM – Den Haag

JobID=3c0.2

Wat ga je doen?
VNOM is per direct op zoek naar een CNC Frezer in hart en nieren! Ben jij iemand die graag met metaal werkt en heb je inmiddels al wat ervaring met de freesmachine? Dan zou het zo kunnen zijn dat wij een perfecte match vormen. Voor een gerenommeerd bedrijf in de metaalbranche zoeken wij een CNC Frezer met wat ervaring op zak. Kun jij met werktekeningen aan de slag en wil jij weten hoe jouw dag als Frezer eruit komt te zien? Lees dan verder:

• Als CNC Frezer maak jij verschillende producten van metaal. Jij freest de sleuven, groeven en randen in metaal met behulp van de computergestuurde machine;
• Een computer instellen is voor jou appeltje-eitje. Jij zult bestaande programma’s activeren maar je ook bezighouden met het wijzigen of aanmaken van nieuwe programma’s;
• Aan de hand van de werktekening voer jij de opdracht naadloos uit, uiteraard ben jij degene die elke opdracht controleert.
Wat heb je nodig?
Spreken de bovenstaande werkzaamheden jou aan en sta jij te trappelen om te beginnen als CNC Frezer? Bekijk hieronder dan wat wij van jou vragen:

• De MBO-opleiding Werktuigbouwkunde is zeer geschikt, aangevuld met de opleiding CNC Frezer;
• Ervaring in de metaaltechniek.
Je krijgt:
Voldoe jij aan die eisen en bezit jij over een flinke dosis precisie en enthousiasme? Dan ben jij misschien de CNC Frezer die wij zoeken. Jouw werk wordt goed beloond:

• Goed salaris tussen €1.700 en €2.500 (afhankelijk van je werkervaring);
• Mogelijkheid tot een vaste baan;
• Wij bieden een kilometervergoeding voor woon-werk verkeer;
• Goede secundaire voorwaarden (bijv. goede pensioenvergoeding);
• Opleidingsmogelijkheden;
• Doorgroeimogelijkheden;
• Zelfstandige baan binnen een vernieuwende dynamische organisatie.

Lees meer…

Operator – Randstad – Den Haag

JobID=3c0.11

En sluit jij aan met Albelli’s missie: De wereld een stukje mooier maken door de momenten van mensen tot leven te brengen? Word operator bij Albelli in Ypenburg!wat bieden wij jouEen fulltime baan tot eind januari 2021.Een basis salaris van € 11,48 bruto per uur.Interessante toeslagen bovenop je salarisMet toeslagen is je gem salaris €2362 euro p/maandReiskostenvergoeding van €0,19 p/km vanaf 10kmwie ben jijJe hebt ervaring met het bedienen van machines en bent in staat kleine storingen te verhelpen;Je hebt ervaring met grafische techniek;Je bent fulltime beschikbaar. De ploegen lopen nu van 06:00 tot 14:30 en van 15:00 tot 23:30. Vanaf eind september zal dit overgaan in een 3-ploegendienst, dit betekent dat je vanaf dan ook nachtdiensten draait. De toeslagen zullen dan ook hoger wordJe hebt eigen vervoer om op de werklocatie te komen;Je hebt een goede beheersing van Nederlands of Engels.wat ga je doenBij Albelli in Den Haag staat een fabriek waar zeer hoogwaardige foto-producten worden gemaakt. Mokken, kalenders, posters, canvassen, fotoboeken: alles met mooie foto’s erop kan hier worden geproduceerd! Omdat Albelli zulke topproducten levert, is het belangrijk dat je ervaring hebt met het bedienen van machines. Alleen dan kan je deze machines goed onder de knie krijgen! Jij als operator zal in deze baan verantwoordelijk zijn voor één of meerdere processen of machines op de vloer. Snijden, vouwen, boren, rillen, sealen of banderen: jij kent het en kan het!waar ga je werkenAlbelli is een van de snelst groeiende e-commerce bedrijven in Nederland en bestaat uit een groep merken die fotoproducten leveren aan meer dan vier miljoen klanten in België, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Ze zijn gespecialiseerd in fotoboeken, wanddecoratie, kaarten, fotoafdrukken, mokken en kalenders.Wil jij aan de slag als operator bij Albelli in Den Haag? Wees er dan snel bij en reageer direct via de solliciteren button. Vergeet niet je cv up te loaden!

Heb je een vraag? Bel of mail ons gerust via de onderstaande contactgegevens. Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Lees meer…

Begeleider (flex/oproep) Bride, Huize Thomas en Helias in Rotterdam, Marjatta in Den Haag – Lievegoed – Den Haag

JobID=3c0.25

Wat is jouw functie? Als begeleider stimuleer je de kinderen in hun ontwikkeling en zelfstandigheid, je werkt graag samen in een team vol met energieke en enthousiaste collegas. Je brengt je kennis en ervaring in voor het zorgplan van die cliënt. Ook draag je bij aan de deskundigheid en de ontwikkeling van jezelf en jouw team. Wat vragen wij? Je hebt of bent bezig met een opleiding als ( persoonlijk ) begeleider op MBO niveau 3 of 4 ofëHBO niveau. Je hebt affiniteit met het begeleiden van kinderen met een matige of ernstige verstandelijkeëbeperking. Je bent flexibel, zelfstandig, creatief en kijkt samen met collegas naarëmogelijkheden voor een optimale begeleiding van de kinderen. Je bent bereid om op onze locaties zowel in Den Haag als Rotterdam te werken. Je bent nieuwsgierig naar onze antroposofische visie. Wat bieden wij? Het aantal uren en de contractvorm is in overleg nader te bepalen. Je wordt aangesteld in schaal 30 volgens CAO Gehandicaptenzorg (min. ,- en max. ,- bij 36 uur.) Een eindejaarsuitkering conform CAO Gehandicaptenzorg. Je kan voordelen ontvangen bij de aanschaf van een (elektrische-)fiets, computer, tablet, mobiele telefoon en nog veel meer. Tevens bieden wij de mogelijkheid om met belastingvoordeel jaarlijks (een gedeelte van) een eventuele studieschuld af te lossen. Werken op een van onze prachtige locaties in Rotterdam en Den Haag. Enthousiaste collegas, in een bijzondere organisatie, met korte lijnen en een open sfeer. Bijscholing over onze antroposofische aanpak. Mogelijkheid om een combinatie te maken met ambulante begeleiding Over Lievegoed Wij bieden, op basis van onze antroposofische identiteit, de best passende specialistische behandeling en begeleiding aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen met niet aangeboren hersenletsel en problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving of een combinatie hiervan. Ieder mens, ook de mens met een aandoening of beperking, kent eigen groeimogelijkheden. Bij Lievegoed weten we uit ervaring dat een mens uit meer bestaat dan alleen de beperking of het probleem. Wij richten ons niet alleen op wat niet goed gaat, maar vooral op wat er wel goed gaat en op het versterken van het gezonde. Bij ons wordt heel de mens gezien. Ieder mens is in de kern gezond en we gaan uit van de eigenheid van ieder mens. We leggen het accent op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden van mensen. Onze motto is; Je bent meer dan je denkt! De zorg die wij bieden draait om vragen en behoeften van onze cliënten in een helende, verzorgde en verzorgende gemeenschap (caring community). Daar ligt voor ons de basis voor kwaliteit van leven. Een mens is immers alleen mens in relatie tot anderen. Wij richten ons daarom zowel op het individu als ook op het individu in verbondenheid met de gemeenschap. In balans komen beide tot bloei. Wij geloven in de kracht van ritmes en rituelen, kunst en cultuur, contact met de natuur, gezonde leefstijl, duurzaamheid, gezond makend werk en zingeving met ruimte voor spiritualiteit. Deze waarden geven ons voortdurend richting in alles wat we doen. Niemand werkt hier toevallig. Of het nu om behandelaren en zorgmedewerkers gaat, of om iemand achter de schermen, bij een secretariaat, in de administratie of de facilitaire dienst. Het werken bij Lievegoed is een bewuste keuze, en dat merk je Lievegoed biedt antroposofische psychiatrische zorg, verslavingszorg en gehandicaptenzorg. We zijn een middelgrote organisatie die volop in ontwikkeling is en werken in verschillende regios. Voor onze locaties Marjatta in Den Haag en Bride, Huize Thomas en Helias in Rotterdam zoeken we een begeleider voor de Flexpool. ëDeze vacature kan gecombineerd worden met de vacature voor ambulant begeleider bij Proteus, zie hier de vacature. Enthousiast? Vul het sollicitatieformulier in en we nemen contact met je op. Voor inlichtingen over de functie van Begeleider in de Flexpool bij Lievegoed kun je contact opnemen met Carlien van Bergen (locaties Rotterdam), locatie coërdinator, telefoonnummer of Ella Papen (locatie Den Haag), locatie coërdinator, . Meer informatie over onze locatie Helias , Huize Thomas en Bride in Rotterdam of Marjatta in Den Haag. Onze sollicitatieprocedure vind je op ë

Lees meer…

Medewerker Bron- en Contactonderzoek -2512HE – Randstad – Den Haag

JobID=3c0.11

Ben je opzoek naar een afwisselende baan en wil je graag helpen tijdens de huidige corona crisis? Heb jij minimaal HBO werk- en denkniveau? Lees dan vooral verder!Let op: dit is geen thuiswerk functie.

Wij zijn voor de GGD Haaglanden opzoek naar toppers die het Corona team willen versterken.

Wat je gaat doen

Bij deze functie voor het corona team bij de GGD Haaglanden zijn jouw taken vooral gericht op Bron- en Contactonderzoek. Zoals je weet, mag iedereen met corona gerelateerde klachten zich per 1 juni melden bij de GGD voor het afnemen van kweken. Dit gaat door middel van een wattenstaafje waarmee weefsel wordt afgenomen in de neus en het wangslijmvlies. Hierna volgt eventueel Bron- en Contactonderzoek waar jij verantwoordelijk voor wordt. Je werkzaamheden zijn voornamelijk achter de computer en telefoon.

Het betreft een functie waar je echt het verschil in kan maken tijdens de corona crisis waar we met ons land in zitten. En dat staat voor altijd op je cv!

Wie ben jij?

Je wordt enthousiast van de functie en hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. Ook ben je als flexibel persoon in staat om het overzicht te bewaken. Verder ben je empathisch, collegiaal en stressbestendig. Het werken met nieuwe computersystemen daar draai jij je handen niet voor om. Nauwkeurig en met een vastgelegd protocol werken is voor jou geen probleem. Je kunt goed zelfstandig werken en bent sociaal ingesteld.
Tot slot, vind je het geen probleem om op kantoor te werken. Je gaat namelijk afwisselend aan de slag op verschillende locaties in en omgeving Den Haag.

Wat vragen wij van jou

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring in de gezondheidszorg is een pre;
 • Je bent minimaal 32 uur beschikbaar (vereist) (de diensten zijn dagelijks van 08.15 tot 17.00 uur);
 • Je vindt in het weekend werken geen probleem

Wat bieden wij jou?

 • Een leuke en uitdagende functie in een dynamische organisatie met brandweer, ambulance en GGD;
 • Mooie werkervaring die vooral atlijd goed op je cv staat

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton en laat je CV bij ons achter.
Na ontvangst van jouw sollicitatie nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op. Indien je in aanmerking komt zal er een telefonisch (sollicitatie)gesprek plaatsvinden.
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Lees meer…

Kanban Management Professional en Product Owner – KrootzNL – Den Haag

JobID=3c0.11

Nu tijdelijk een gratis PRO account voor 12 maanden.

Als ervaren Agile Coach werk je mee om een groot programma vanuit een Scaled Agile traject te begeleiden. De Agile vraagstukken binnen worden praktisch vertaald door het toepassen van coaching en training, op zowel team- als managementniveau. Je begeleidt meerdere Agile teams (individuen). Dit kan zowel zijn in het kader van een programma, als onderdeel van een Agile transitie. Daarnaast coach je de omgeving in het begrijpen en doorleven van het Agile gedachtegoed en faciliteer je de organisatie in de adoptie van Scrum of Kanban.
Verandering is spannend, maar jij weet op basis van jou praktijk ervaring de collega’s te enthousiasmeren voor een Agile manier van werken. Met jouw kennis van en ervaring met implementatie van een scaled Agile Framework lever je een belangrijke bijdrage aan moderniseren van het informatielandschap.

Taken en verantwoordelijkheden
• Bijdrage aan efficiënte manier van werken en met focus op continue verbeteren;
• Mensen te verbinden, inspireren en enthousiasmeren voor Agile manier van werken;
• Vol overtuiging de Agile-boodschap uit te dragen;
• Mee te denken efficiënte programma (implementatie) strategie;
• Begeleiden van MSP(Prince2) naar Agile manier van werken
• Agile Scaling processen uitwerken.
• Implementatie van een Scaled Agile Framework (Scrum, Kanban) binnen meerdere programma’s;

Kandidaat
Jij vergroot de wendbaarheid van de organisatie door op verschillende niveaus het gesprek aan te gaan over hoe Agile teams optimaal kunnen presteren. Van management tot en met de scrumteams binnen een Scaled Agile Framework; jij begeleidt professionals individueel of in teamverband en onderzoekt wat er nodig is om ze verder te ontwikkelen. Door het gebruik van werkmethoden en tools bij scrumteams te stimuleren, zorg jij ervoor dat de Agile manier van werken succesvol gaat verlopen. Jij zorgt voor nieuwe comfortzones bij betrokkenen want verandering roept nu eenmaal onzekerheid en weerstand op; vandaar dat evalueren, bijsturen en continue verbeteren (ontwikkeling) key zijn voor een succesvolle Agile manier van werken.
Je bent energiek, sociaal en weet wat nodig is vanuit een groei scenario de Agile manier van werken te implementeren op basis van “Scaled Agile Framework”. Je communiceert makkelijk in het Nederlands en Engels.

Eisen:
• WO/HBO denkniveau:
• Ervaring hebben met implementatie van een Scaled Agile Framework (Scrum, Kanban) bij meerdere organisaties;
• Minimaal 4 jaar ervaring op het gebied van leidinggeven aan en/of coachen van meerdere teams die volgens Scrum en/of Kanban werken.
• Ervaring als Agile Coach of Agile Consultant in IT-gerelateerde omgevingen
• Een Scrum Master, Kanban Management Professional en Product Owner certificering
• Kennis van 'traditionele' methodieken en processen zoals Prince2, BISL en ITIL
• Ervaring met digitale transitie, business en technische projecten;
• Parate algemene kennis van de laatste IT-ontwikkelingen;
• Praktische ervaring met systeemontwikkeling;
• Werkervaring met Jira / Confluence.

• Je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar.
• De gesprekken zullen plaatsvinden in week 39 en 40.

Alle bovenstaande eisen zijn harde criteria eisen. Je dient alle gevraagde functie eisen te bezitten, alleen dan kunnen wij je verder meenemen in de selectie.

MUST: Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie.

Geef ook in je CV het volgende aan:

Beschikbaarheidsdatum;
Hoeveel uur per week;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salaris.

Locatie: Rotterdam Uiterste reactiedatum: 28 sep 2020 Expertise: Recruiter

Locatie: Utrecht Uiterste reactiedatum: 17 sep 2020 Expertise: Overig

Locatie: Enschede Uiterste reactiedatum: 27 sep 2020 Expertise: Projectcontroller

Locatie: Amstelveen Uiterste reactiedatum: 17 sep 2020 Expertise: Werkplekbeheerder

Lees meer…

Python Fullstack Ontwikkelaar | Node.js – WR.nl – Den Haag

JobID=3c0.16

Over het bedrijf:

• Wij bouwen web-apps.
• Wil jij apps ontwikkelen?
• Heb jij ervaring met Ruby?

Vaste Baan: Python Fullstack Ontwikkelaar | Node.js | 2.800 – 4.500 | Full Stack Developer

Wij zijn een studio die nieuwe bedrijven ontwikkelt en introduceert. Wij ontwikkelen innovatieve producten, systemen en diensten en bouwen vervolgens teams op om ze in bedrijven te schalen.

Bij ons werk je aan onze eigen bedrijfsapplicaties. Je ontwikkelt met ons de meest nieuwe software. Wij blinken uit als het gaat om de inzet van technologie. Wij staan open voor elke nieuwe trend. Onze systemen zijn groot en ingewikkeld. Hou jij van diepgang en van een vaste werkkring waar je jaren werkt aan dezelfde krachtige software, dan zit je bij ons helemaal goed.

Jouw werkzaamheden als Python Fullstack Ontwikkelaar:

Voor de vacature als Python Fullstack Ontwikkelaar Den Haag Node.js ga je het volgende doen:

Wij bouwen web-apps! Veel van hen. We hebben je hulp nodig! Jouw rol:

We zijn op zoek naar een volledige stack-ontwikkelaar om ons te helpen bij het bouwen van apps. Ontwikkel nieuwe apps in samenwerking met de productmanager. Omgaan met een snel veranderende en door deadlines aangedreven omgeving.

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een gemotiveerde Python Fullstack Ontwikkelaar, die past in deze rol. Reageer direct op deze advertentie en wij kunnen direct kijken of we een kennismakingsgesprek kunnen regelen.

Voor deze vacature vragen wij Full Stack Developer ", Ontwikkelaar en Software Engineer".

Het ideale profiel voor deze functie

 • Ervaring met Ruby, Python of Node.js;
 • Je hebt een goed gevoel voor React of Vue;
 • Je bent gek op het bouwen van mooie en intuïtieve interfaces en een degelijke, schaalbare backend;
 • Het is van belang dat je goed Nederlands spreekt;
 • Je bent gedreven en enthousiast;
 • Je woont in de omgeving van Den Haag, Leiden, Zoetermeer, Delft, Rotterdam en Naaldwijk

Als Python Fullstack Ontwikkelaar bij dit bedrijf in Den Haag kun je rekenen op::

We zoeken iemand voor de lange termijn. We hebben een goede sfeer op kantoor. Wij investeren in onze medewerkers. Je wordt bij ons goed ingewerkt en wij bieden uitgebreide studiemogelijkheden.
De salarismogelijkheden zijn gunstig en hangen af van jouw niveau. Zowel jouw mogelijkheden, ervaring en opleiding spelen een rol.
WR begeleidt jou naar een nieuwe werkgever. Dit kan wel eens een aantrekkelijke baan zijn voor jou.
WR schat de brutosalarisrange globaal in op Euro 2.800 tot Euro 4.500 per maand, o.b.v. een 40-urige werkweek. Daarnaast zijn er goede secundaire regelingen.
WR streeft naar een goede match, waarbij je, als het even kan, ook een stap voorwaarts kunt maken in je salaris.
Betreft vaste baan / WR doet Werving en Selectie / GEEN detachering.

Eenvoudig solliciteren

Solliciteer nu direct met de button solliciteren.
Je krijgt dan direct antwoord en je sollicitatie wordt direct opgepakt door de recruiter voor deze werkgever.
WR werkt snel en goed. Stuur direct je CV mee, dat werkt het snelst.

Lees meer…