Verantwoorde stikstofterugwinning uit rioolwater: van marktambitie naar praktijk – Witteveen+Bos – Deventer

JobID=3c0.25

Wij zijn op zoek naar een stagiair die helpt bij het uitvoeren van een markt-gedreven onderzoek voor het terugwinnen van stikstof uit de afvalwaterketen om zo bij te dragen aan de circulaire economie. De centrale vraag is: hoe, wanneer en onder welke voorwaarden is het interessant voor waterschappen om stikstof uit rioolwater te winnen als product? De resultaten van de marktanalyse gebruiken we vervolgens om samen strategische aanbevelingen voor waterschappen te formuleren over of, wanneer, waar en hoe zij stikstof moeten terugwinnen. Het project zal mogelijk ook kunnen dienen om partijen bewust te maken van hun marktvraag. Je gaat aan de slag binnen de product-marktcombinatie (PMC) Circular and Biobased Solutions, in de sector Energie, Water en Milieu. Achtergrond ‘In een circulaire economie worden grondstoffen efficiënt ingezet en opnieuw toegepast, zonder schadelijke effecten voor mens en milieu, nu en in de toekomst’ (Unie van Waterschappen). De waterschappen willen bijdragen aan een duurzame en circulaire samenleving en daarom grondstoffen terugwinnen uit het zuiveringsproces. De afgelopen jaren hebben zij verkend welke grondstoffen teruggewonnen kunnen worden en op welke wijze. Eén van de top 5 grondstoffen is fosfor. Na fosfor komt nu ook stikstof in het vizier. Voor de terugwinning van stikstof zijn drie hoofdredenen: waterschappen willen 100% circulair zijn in 2050, waarbij stikstofterugwinning op bestaande rwzi’s en in nieuwe zuiveringsconcepten een belangrijke rol kan spelen: circulaire stikstof vermijdt een deel van de CO2-uitstoot benodigd voor vastlegging uit de lucht (Haber-Bosch proces); er zijn veelbelovende nieuwe technieken anders dan stripping (bijvoorbeeld directe nanofiltratie in combinatie met ionenwisseling) die de haalbaarheid van stikstofterugwinning uit rioolwater en rejectiewater vergroten, lachgasemissies kunnen reduceren en kunnen bijdragen aan vergaande stikstofverwijdering uit rioolwater; er is toenemende aandacht voor legionellarisico bij stikstofverwijdering middels warme deelstroomtechnieken. Wat wij vragen Je bent de laatste fase van je hbo- of wo-opleiding technische bedrijfskunde, science, business & innovation, milieu-technologie, of vergelijkbare opleidingen. Verder heb je affiniteit met de watersector, circulariteitsvraagstukken en ben je in staat om een business case analyse te maken. Aangezien je deelneemt aan (markt)interviews is het ook belangrijk dat je goede communicatieve vaardigheden hebt en een grote hoeveelheid informatie kunt structureren. Ervaring met het uitvoeren van interviews en enquêtes is een pre. Je bent enthousiast, leergiering, zelfstandig en in staat om in een team te functioneren. Daarnaast ben je nauwkeurig en kun je gestructureerd werken en rapporteren. Kennis van afvalwaterzuivering en milieutechnologie wordt sterk aanbevolen. Wat wij bieden de beschikking over de juiste middelen en specialisten die je helpen bij je onderzoek; veel ruimte voor eigen initiatief, persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheid; een kennismaking met onze contacten binnen de afvalverwerkende industrie, waterschappen, en technologie-leveranciers. De gewenste aanvang voor de stage is in september en de minimale duur is drie maanden. We gaan er vanuit dat we dit najaar weer vanuit ons kantoor in Deventer aan de slag kunnen. De exacte aanvangsdatum en duur van de stage zijn in overleg. Je ontvangt een stagevergoeding en reiskostenvergoeding. Wie wij zijn Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers. Reageren? Heb je belangstelling voor deze opdracht? Reageer dan direct online! Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer (Yannick) Severin MSc, telefoon: .

Lees meer…

Hoogspanningsengineer – Witteveen+Bos – Deventer

JobID=3c0.25

Als hoogspanningsengineer aan de slag bij Witteveen+Bos? In de komende jaren neemt de vraag naar meer transportcapaciteit op de bestaande hoogspanningsverbindingen van de Transmission System Operator (TSO) TenneT toe. Naast de toenemende vraag naar extra transportcapaciteit is gekozen om gedeelten van de 110- en 150kV hoogspanningslijnen te verkabelen zodat het landschap niet verder vervuilt. De TSO investeert de komende jaren aanzienlijk in de uitbreiding van de capaciteit van het hoogspanningsnetwerk en het verkabelen van trajecten zowel in Nederland als Duitsland. Steeds vaker zoeken opdrachtgevers contact met Witteveen+Bos vanwege ons innoverend karakter en het feit dat wij een integraal pakket aan diensten bieden waarbij de kennis van alle disciplines en facetten van het elektriciteitsnet bij Witteveen+Bos aanwezig zijn. Vanwege onze groeiende orderportefeuille zijn wij binnen de sector Energie, water en milieu op zoek naar een hoogspanningsengineer die ons team komt versterken. Als hoogspanningsengineer verzorg je de technische advisering voor het ontwerp van primaire hoogspanningsinstallaties. Je stelt systeemdocumentatie, functionele- en technische specificaties op en maakt begrotingen. Je werkt aan beheersing en optimalisering van de elektrotechnische aspecten van een hoogspanningslijn kabel waarbij zaken als isolatiecoördinatie, magneetvelden, elektrische velden, potentiaaltrechters, EMC, aarding en bliksembeveiliging een rol spelen. Je werkt aan uitdagende en multidisciplinaire projecten met enthousiaste civiele, werktuigbouwkundige en constructieve ingenieurs. Met een takenpakket bestaande uit advies, onderzoek en ontwerp, bestek en uitvoering van complexe midden- en hoogspanningsinstallaties zijn jouw carrièremogelijkheden divers. Je hebt volop groeimogelijkheden in vakinhoud en in projectmanagement. In overleg wordt bepaald welke standplaats het beste past bij jouw en onze wensen. Wat wij vragen afgeronde technische hbo- of wo-opleiding, zoals elektrotechniek met specialisatie energietechniek, electrical power engineering of gelijkwaardig; minimaal drie jaar werkervaring in de hoogspanningssector; affiniteit met electriciteitsnetwerken (hoogspanning ) en de energietechniek; kennis van het softwarepakket PLS-CADD, de applicatie bij het ontwerpen van een hoogspanningslijn, is een pre; analytisch ingesteld, tegelijkertijd praktisch, oplossingsgericht en ondernemend; sterke mondelinge en schriftelijke communicatie in zowel het Nederlands als het Engels; een sterke focus op kwaliteit bij projecten onder tijdsdruk; internationale ambitie en bereidheid tot werken in het buitenland. Wat wij bieden samenwerking met jonge en enthousiaste collega’s in multidisciplinaire teams; veelzijdige en uitdagende projecten; ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid;participatieregeling, winstuitkering en goede opleidingsmogelijkheden); aantrekkelijk loopbaanperspectief gericht op doorgroei in onze projectorganisatie; marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden ( aandelen werken in binnen- en/of in buitenland. Wie wij zijn Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers. Reageren? Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer (Tonny) van Wijck, groepsleider Elektrotechniek engineering , telefoon of de heer (Wytze) Jorritsma, groepsleider Elektrotechniek engineering , telefoon .

Lees meer…

Front-end development, verscheidene opdrachten – Witteveen+Bos – Deventer

JobID=3c0.25

Witteveen+Bos ontwikkelt allerlei (kleinschalige) softwaresystemen om op die manier het ingenieurswerk verder te digitaliseren. Voorbeelden hiervan zijn centrale databases voor beheer-, ontwerp- of meetdoeleinden, ontwerptools om bijv. bouwwerken paramtrisch te ontwerpen, analyse- en optimalisatiesoftware, etc. Voor veel van deze systemen geldt dat er gebruikersvriendelijke interface moet worden ontwikkeld die een klant of een techneut in staat stelt het systeem efficient en effectief te gebruiken. Een dergelijke interface kan allerlei vormen aannemen. Meestal is het een webapp, soms ook in AR of VR. In onze eigen groep maken we vooral webapps, waarbij we voor de front end voornamelijk gebruik maken van Javascript-bibliotheken zoals , React, D3, Naast pure programmeeropdrachten hebben we ook opdrachten liggen waarbij ook aandacht moet worden gegeven aan hoe gebruikers de software zullen kunnen gebruiken, en hoe de software het huidige ontwerpproces kan verbeteren/digitaliseren. Daarbij ligt de focus dus meer op HMI, UX, en het automatisering van werkprocessen. Zie hiervoor ook de opdracht “Het digitaal ontwerpen van een installatie”. Wat wij vragen Studenten met een hbo- of wo-opleiding met ervaring in front-endprogrammeren. Voor deze opdracht wordt van je verwacht een werkend stuk software op te leveren. Je kunt de grootte van deze opdracht zelf bepalen (stage, afstudeeropdracht, etc.). Wat wij bieden Een werkplek op een van onze kantoren (Deventer, Amsterdam, Rotterdam, Breda, Den Haag of Heerenveen), een plek in ons team van ontwikkelaars, ondersteuning tijdens de opdracht, en een vergoeding. Ons team zit in Deventer en Amsterdam. Voor een van de andere kantoren geldt dat we verwachten dat je regelmatig (bijv. eens per week) naar Deventer komt. Wie wij zijn Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers. Reageren? Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer ir. W. (Wouter) Klein Wolterink, telefoon of per mail

Lees meer…

Klinisch psycholoog Jeugd ggz Deventer – Jeugd Ggz Dimence – Deventer

JobID=3c0.11

Wij zijn op zoek naar een Klinisch Psycholoog K&J die ons team Jeugd ggz in de regio IJsselland (Deventer e.o.), het liefst al op korte termijn, wil komen versterken.

Deze vacatureplek is ontstaan vanwege pensionering van de huidige klinisch psycholoog.

Jeugd ggz (onderdeel van de Dimence Groep) richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en biedt op verschillende locaties in de regio ambulante GGZ hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. Zo veel als mogelijk krijgt het kind vanuit zijn eigen vertrouwde omgeving deze hulp aangeboden. Daarbij wordt intensief samengewerkt met gemeenten en ketenpartners in de regio. Je komt te werken in een zelfverantwoordelijk, multidisciplinair team dat specialistische behandeling biedt aan kinderen van 0-18 jaar en hun gezinnen.

Wat ga je doen?
Binnen de doelgroep is de klinisch psycholoog als regiebehandelaar verbonden aan onze ambulante afdeling Jeugd ggz. Vanuit onze ambulante afdeling wordt een zo geïntegreerd mogelijk behandelaanbod geboden, waartoe ook de afstemming met andere ketenpartners behoort. Je werkt als klinisch psycholoog samen in een multidisciplinair team van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV), systeemtherapeuten (i.o.), GZ-psychologen / psychotherapeut, basispsychologen, vaktherapeuten en een artsen. Als regiebehandelaar voer je de regie over de behandeling van een aantal cliënten, waarbij je nauw samenwerkt met betrokken collega’s.

Daarnaast verricht je individuele diagnostiek en je behandelt en begeleidt cliënten in het kader van een behandelplan. Als klinisch psycholoog geef je werkbegeleiding en/of supervisie aan collega’s in opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Verder ontwikkel je samen met je collega’s nieuwe vormen van behandelingen die passend zijn in de regio en ben je actief betrokken c.q. initieer je nieuwe beleidsontwikkelingen. Als specialist verwachten we dat je innovatief bent en nieuwe ontwikkelingen stimuleert en implementeert. Binnen Jeugd ggz zal je deel gaan uitmaken van expertgroepen en daarmee je deskundigheid ook organisatie breed delen.

De teams werken met een brede doelgroep (IMH, latentieleeftijd, adolescentie; niet zorglijn gestuurd) met complexe problematiek binnen een ontwikkelingsgerichte-, contextgerichte- en traumasensitieve benadering. Het kader van gehechtheid en contextueel samenwerken is onderliggend. Psychotherapie vormt een essentieel onderdeel van onze werkwijze.

Opleiding en ontwikkeling van medewerkers behoort tot een integraal onderdeel van het teamfunctioneren. Afhankelijk van affiniteit zijn er mogelijkheden voor invulling van management- en researchwerkzaamheden. Jeugd ggz helpt kinderen, jongeren en hun ouders gebruik te maken van hun eigen kracht en de kracht van hun omgeving. Hierdoor bieden wij hulp die niet langer duurt dan nodig is.

Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zoeken een enthousiast en BIG geregistreerde Klinisch psycholoog gericht op Kinderen en Jeugdigen. Verder:

• Kun je vakinhoudelijke ontwikkelingen vertalen naar de beroepspraktijk
• Ben je innovatief en heb je een verbindende wijze van communiceren.
• Ben je een inspirerende persoon die goed kan samenwerken en open staat voor de ideeën van collega’s.
• Houd je je vakkennis op peil en volgt de ontwikkelingen in het vakgebied.
• Ben je als persoon ondernemend, flexibel, resultaatgericht en hecht je grote waarde aan het leveren van de beste kwaliteit.
• Kun je contextueel denken en handelen.

Wie zijn wij?
Team Deventer is een enthousiast en ambitieus zelfverantwoordelijk team in ontwikkeling, waardoor er ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling. In ons team werken (GZ) psychologen, gezinsbehandelaren, SPV-en, systeemtherapeuten (i.o.), psychotherapeut, artsen en vaktherapeuten. We bedienen een groot gebied waaronder de gemeenten Deventer, Olst, Wijhe en Raalte.

Wij hebben veel te bieden!
Wij bieden je een uitdagende en een fijne werkplek voor maximaal 24-36 uur (uren in overleg) in de regio IJsselland (Deventer e.o.). Het betreft een vast dienstverband. Daarnaast een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ en eigen aanvullende regelingen. De functie is ingedeeld in FWG 70. Uiteraard wordt de mogelijkheid voor super-/intervisie geboden.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de functie contact op met Mariel Kroezen (SPV i.o.t. systeemtherapeut) of R. Migchelbrink (GZ-psycholoog/psychotherapeut) via het nummer:.

Enthousiast? Reageer dan gelijk via de sollicitatiebutton!

Jeugd ggz is onderdeel van de Dimence Groep
Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige stichtingen met ieder een eigen doelgroep. We hebben de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren. We werken samen, delen kennis en vormen een keten.

Deel deze pagina
Voornaam *

Achternaam *

Plaats *

Hoe heeft u deze vacature gevonden?

Bent u geattendeerd door een van onze medewerkers? Ja Nee

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.

Jeugd ggz maakt onderdeel uit van de zorgketen van de Dimence Groep. We hebben de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren. We vormen samen een groep en niet zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een keten. We leren van elkaar en versterken elkaar. Het geheel is meer dan de som der delen.

Ben jij op zoek naar die ruimte? Wie weet hebben we een match.

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Lees meer…

Senior Projectleider Park & Ride Projecten – Witteveen+Bos – Deventer

JobID=3c0.25

Witteveen+Bos maakt sinds 2012 deel uit van het studieconsortiom RoTS dat het studiewerk voor de Oosterweelverbinding verzorgt. We doen dat in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever Lantis. Omdat het project volop in een stroomversnelling gekomen is, zijn we op korte termijn op zoek naar nieuwe collega’s die ons Oosterweelteam willen komen versterken. Door middel van leiding, begeleiding, aansturing, coördinatie en opvolging van een geheel van Park&Ride-projecten in uitvoering (momenteel 3 projecten in uitvoering, een 4e project zal/kan er aan worden toegevoegd) de multidisciplinaire samenwerking verzekeren ten einde te komen tot een succesvol project. Als Senior Projectleider rapporteert u aan de Programma Manager Flankerende Maatregelen. Multidisciplinaire opvolging, coördinatie en controle van de Park&Ride-projecten in uitvoering tot aan de aanvang van hun exploitatie, teneinde te komen tot een volledig operationeel project dat kan worden overhandigd aan de exploitant en eindgebruikers voor ingebruikname en exploitatie. Beheer en beheersing van Scope, Budget, Timing, Kwaliteit, Veiligheid, Risico’s en Issues van de projecten Park&Ride in uitvoering, in nauw overleg met de betrokken instanties, partijen en personen die instaan voor de opmaak en updating ervan. Beheer en beheersing van het technische en administratieve luik van het bestek/contract. Beheer en beheersing van de ingediende verrekeningsvoorstellen van de aannemer(s). Instaan voor de tijdige opstart van besprekingen, analyses, onderhandelingen en conclusies hieromtrent en strikte bewaking van de doorlooptijd ervan. Aansturen, Coördineren en Begeleiden van de Projectleiders en overige teamleden die aan de Projectleiders rapporteren. Beheer en beheersing van de projecten in uitvoering om de kwaliteit, non-conformiteit en uniformiteit te verzekeren en ervoor te zorgen dat alle procedures worden afgehandeld. Opvolging van (werf)vergaderingen en aansturen van de teamleden die instaan voor de controle op kwaliteit, veiligheid en correctheid van de werken. Opmaak en Opvolging van het Projectplan. Controleren van de aangeleverde technische fiches, plannen en uitvoeringsdocumenten Deelname aan de belangrijkste besprekingen met stakeholders, teamleden, nutsmaatschappijen, advies- en dienstverleners, studie- en architectuurbureaus, enz…, teneinde te komen tot bepaalde uitvoeringskeuzes binnen een gestelde termijn. Bepalen en opvolgen van studie- en onderzoeksopdrachten in overleg met projectleider engineering ON. Het nodige doen om alle vereiste procedures en vergunningen succesvol te doorlopen. Aansturen, Coördineren en Opvolgen van het team inzake technische voorstellen, attesten en andere documenten de uitvoering van de werken. Alsook de financiële opvolging van het project. De algemene leiding verzekeren van de uitvoeringsfase teneinde te komen tot een uitvoering volgens de vigerende wetgeving en in optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Permanent waken over een contractconforme uitvoering en over het volledig in lijn zijn van de uitvoering met de vigerende Federale en Vlaamse wet- en regelgeving, decreten en van toepassing zijnde normen. Aansturen van externe advies- en onderzoeksbureaus inzake onderzoeken en bewaken voortgang, planning en declaraties. Is de eerste aanspreekpunt binnen het project alle aspecten van het toevertrouwd takenpakket voor medewerkers, Opdrachtgevers en Opdrachtnemer. Coachen, ontwikkelen, inspireren en begeleiden van de medewerkers, toezichters en waarnemers. Regelmatig overleg met project/werfcommunicatoren en Minder Hinder-coördinator(en). Wat wij vragen Je beschikt over een masterdiploma burgerlijk ingenieur of industriële wetenschappen, of gelijkwaardig door ervaring; Je hebt bij voorkeur 10 jaar relevante werkervaring in de bouwsector (gebouwen); Je hebt ervaring in de opvolging van projecten in uitvoeringsfase en bent derhalve vertrouwd met een professionele aanpak van de beheersdomeinen budgetbeheer, planningbeheer, risico- en issuebeheer. Ervaring met kwaliteitsborging en veiligheidsaspecten is een plus; Je bent een goede communicator in besprekingen, zowel in teamverband als met externe partijen. Je bent doelgericht en gericht op het behalen van voor alle partijen aanvaardbare eindbeslissingen en afspraken. Je beschikt over een grote dosis aanpassingsvermogen, flexibiliteit en overtuigingskracht; Je hebt kennis van taakgebonden softwarepakketten; Je hebt een ruime ervaring met gebouwprojecten in uitvoering; Je hebt een doorgedreven kennis van de vigerende wet- en regelgeving in Vlaanderen en/of België en bezit een proven track record van de ruime praktische ervaring ermee. Wat wij bieden Samenwerking met jonge en enthousiaste collega’s in multidisciplinaire teams; Veelzijdige en uitdagende projecten; Ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid; Gedegen begeleiding en een breed aanbod aan in- en externe opleidingen; Marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Wie wij zijn Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers. Reageren? Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online:

Lees meer…

Ingenieur elektrotechniek en industriële automatisering (België) – Witteveen+Bos – Deventer

JobID=3c0.25

Wil jij jouw kennis en ervaring van elektrotechniek en industriële automatisering (IA) inzetten om spraakmakende water-, energie- en infrastructurele projecten te realiseren? Als ingenieur elektrotechniek en industriële automatisering werk je aan maatschappelijke, uitdagende en multidisciplinaire projecten samen met onze civiele en werktuigbouwkundige ingenieurs. Met een takenpakket bestaande uit advies, onderzoek en ontwerp, bestek en uitvoering van complexe installaties zijn uw carrièremogelijkheden divers. Wij werken aan drinkwater- en afvalwaterzuiveringsinstallaties, beweegbare bruggen, tunnels, container terminals, sluizen en rail infrastructuur. Denk hierbij aan ontwerpen van software-architectuur, business case voor Smart Grids, functioneel ontwerpen voor een sluiscomplex of zuivering, onderzoek naar EMC (Elektro Magnetische Compatibiliteit), risicoanalyses en ontwerp werkzaamheden voor midden- en hoogspanninginstallaties en uitvoeringsbegeleiding. Je hebt volop groeimogelijkheden in vakinhoud en in projectmanagement. De standplaats voor deze functie is Antwerpen, Steenokkerzeel of Breda. Binnen een aantal product-marktcombinaties (PMC's) in de sectoren Energie, water en milieu en Infrastructuur en mobiliteit werken ingenieurs aan verschillende aansprekende projecten. Enkele voorbeelden zijn renovatie en nieuwbouw zuiveringsstations (Vlaanderen en wereldwijd), Oosterweeltunnel (Antwerpen), de nieuwe Verapazbrug (Gent) en diverse infrastructurele projecten, zoals bruggen en tunnels in binnen- en buitenland. Wat wij vragen (recent) afgeronde technische hogeschool of universiteit opleiding, zoals elektrotechniek, industriële automatisering, mechatronica, energietechniek of gelijkwaardig; analytisch ingesteld, tegelijkertijd praktisch, oplossingsgericht en ondernemend; sterke mondelinge en schriftelijke communicatie in zowel het Nederlands als het Engels; een sterke focus op kwaliteit bij projecten onder tijdsdruk; eventuele bereidheid voor werken in buitenland Wat wij bieden samenwerking met jonge en enthousiaste collega’s in multidisciplinaire teams; veelzijdige en uitdagende projecten; ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid; gedegen begeleiding en een breed aanbod aan in- en externe opleidingen; marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Wie wij zijn Je komt terecht in een internationaal advies- en ingenieursbureau. Witteveen+Bos ontwikkelt wereldwijd innovatieve oplossingen voor complexe en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan veelzijdige en uitdagende projecten in binnen- en buitenland. Ook jij! Reageren? Heb je interesse in deze functie en wens je verdere inlichtingen over deze vacature? Dan kan je terecht bij Kristof Myncke, telefoonnummer: of via mail:

Lees meer…

Projectvoorbereider – Eminent Groep – Deventer

JobID=3c0.08

• Je maakt bouwplannen, deze heb in eigen ontwikkeling van concept tot contract
• Tijdens het ontwerpproces verzamel je informatie ten behoeve van het technisch ontwerp
• Controleer je de onderlinge samenhang van de projectgegevens
• Je stuurt op kosten en techniek waarbij je rekening houdt met de belangen van diverse partijen
• Je maakt budget- en elementenramingen en stuurt het calculatieteam aan voor de inschrijfbegroting
• Je onderzoekt de bouwmethodiek in samenspraak met andere disciplines
• Je controleert uiteindelijk de contractstukken aan de hand van de gemaakte afspraken en bijsturen
• Verder verzorgt u, samen met het calculatieteam, de inschrijving voor de aanbestedingen. Tijdens dit proces analyseer je het project en onderzoekt planoptimalisaties

Lees meer…

Projectingenieur Verkeer en wegen – Witteveen+Bos – Deventer

JobID=3c0.25

Heb jij een sterke passie voor infrastructuur en mobiliteit en wil je vanuit die passie de wereld een beetje mooier en duurzamer maken? Dan maken wij graag kennis met jou! Wij zoeken namelijk een projectingenieur verkeer en wegen. In deze functie zet je samen met je teamgenoten jouw vaardigheden en creativiteit in binnen onze projecten op het gebied van verkeer, wegen en/of verkeersveiligheid. De ene keer als los project, de andere keer als onderdeel van een groot multidisciplinair project. Je bent bezig met een probleemanalyse, verkeers- of variantenstudie. Je analyseert de gewenste functionaliteit van de opdrachtgever en de omgeving, je structureert hun eisen en wensen en geeft terugkoppeling over de haalbaarheid van deze eisen. Geef jouw bijdrage aan de totstandkoming van een (conceptuele) probleemoplossing. Zorg voor de toelichting en onderbouwing waarom wij tot een keuze of ontwerp gekomen zijn en in hoeverre dit passend en te verantwoorden is. Werk binnen het integrale projectteam samen met andere disciplines zoals kunstwerken, waterhuishouding, geluid en ecologie, BIM, systems engineering en omgevingsparticipatie, en stem raakvlakken af. Draag op die manier bij aan het creëren van optimale oplossingen voor maatschappelijke problemen van onze klant: de overheid, aannemers en belangenorganisaties. Binnen de product-marktcombinatie Verkeer en Wegen werken we aan toonaangevende (multidisciplinaire) projecten in binnen- en buitenland. We zijn betrokken in verschillende projectfasen, bijvoorbeeld tijdens een variantenstudie, planuitwerking, contractvoorbereiding, aanbesteding of los onderzoek. Voorbeelden van projecten waaraan we een belangrijke bijdrage leveren of hebben geleverd, zijn A10 Zuidasdok, A12/A27 Ring Utrecht, A9 Amstelveen, de aanleg van de westelijke randweg N605 bij Boekel, verkeersstudie naar de aanpassing aan knooppunten in de ring R8 van Kortrijk en voorbereiding voor de realisatie Oosterweelverbinding Antwerpen. Wil jij tot de toppers binnen je vakgebied behoren en samenwerken met andere xperts, in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen? Solliciteer dan direct! Wat wij vragen wo-opleiding verkeer / civiele techniek; leergierig, proactief, analytisch, communicatief (mondeling/schriftelijk) vaardig; ambitie om door te groeien tot specialist en/of projectleider; pré: ervaring met VISSIM, FOSIM; pré: kennis van wegontwerprichtlijnen. Wat wij bieden ontwikkeling van talent van de medewerker staat centraal; goede begeleiding en in- en externe opleidingsmogelijkheden; uitdagende en toonaangevende projecten in binnen- en buitenland; samenwerken met jonge, enthousiaste collega's in integrale projectteams; zelfstandigheid en projectverantwoordelijkheid; doorgroeimogelijkheden tot projectleider of vakspecialist; speciaal opleidingstraject voor pas afgestudeerden; het 'Starterstraject'; een marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. De standplaats voor deze functie is Amsterdam, Breda, Heerenveen of Deventer. Wie wij zijn Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers. Reageren? Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer ir. J. (Jan-Auwke) Verspuij, groepsleider Integraal Wegontwerp Amsterdam, telefoon . Acquisitie naar aanleiding van de vacature niet op prijs wordt gesteld.

Lees meer…

Vrachtwagenchauffeur – Randstad – Deventer

JobID=3c0.08

Vrachtwagenchauffeur en belader voor de vuilniswagen gezocht. Voor de omgeving Deventer zoek ik een vrachtwagenchauffeur met het C-rijbewijs, die aan de slag wil in de afvalbranche. Hierbij maken zowel chauffeurswerkzaamheden als het beladen van de wagen onderdeel uit van je takenpakket.

wat bieden wij jou

• Tot 2650 bruto per maand
• Reguliere werktijden
• Als chauffeur en belader aan het werk
• Werken in een team
• 25 vakantiedagen en 8,33% vakantiebijslag
• Doorgroeimogelijkheden in de afvalbranche
wie ben jij

Je bent een echte teamspeler. Je zit namelijk meestal met twee of drie collega's op de wagen. Samen zorg je er voor dat de afvalstromen worden opgehaald en naar de inzamellocaties worden vervoerd. Afhankelijk van het voertuig waar je mee rijdt horen daar ook de taken van belader bij. Als vrachtwagenchauffeur zit je dus niet alleen voorin, ook het beladen doe je samen.

• Je hebt minimaal een rijbewijs C met Code95
• en een Digitale Bestuurderskaart
• Je wil als chauffeur en belader aan de slag
• Een VCA-Basis certificaat is een pré maar je kan dit ook via ons gaan behalen
• Een VOG is voor jou geen probleem
wat ga je doen

Ik zoek een klantgerichte vrachtwagenchauffeur met een positieve werkhouding, die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken. Je verzorgt de huis aan huis inzameling van (huishoudelijk) restafval, GFT, PMD en oud papier. Daarbij let je er op of het afval op de juiste manier wordt aangeboden. Vanzelfsprekend zorg je ook voor het dagelijks onderhoud van de voertuigen waar je mee werkt.

• Reguliere werktijden
• Over het algemeen start je tussen 06:00 en 07:00
• en ben je tussen 16:00 en 17:00 weer klaar
waar ga je werken

Onze opdrachtgever werkt aan een schone en veilige leefomgeving. Dit gebeurt in opdracht van lokale overheden en bedrijven. De regio Deventer en de omliggende gemeenten valt onder het werkgebied van deze afvalverwerker.

Je zal starten op een achterlader maar bij goed functioneren zijn er mooie doorgroeimogelijkheden. Denk aan inzet op verschillende soorten voertuigen, in de gladheidsbestrijding en bij de storingsdienst. Heb je hier al ervaring mee? Laat me dat dan zeker weten.

• Beloning volgens de CAO Grondstoffen Energie en Omgeving
• 12,47 tot 15,21 bruto per uur, afhankelijk van je ervaring
• 25 vakantiedagen en 8,33% vakantiebijslag (op basis van een fulltime dienstverband)
• Reiskostenvergoeding
• Een stipte en correcte uitbetaling van je salaris en toeslagen
• De mogelijkheid van deelname aan Pensioenfonds Vervoer
• Goede bij- en nascholingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor je Code95, VCA of ADR

Is dit jouw nieuwe chauffeursbaan? Solliciteer dan direct met CV en motivatie.

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Lees meer…

Assistent-uitvoerder – Eminent Groep – Deventer

JobID=3c0.08

Als assistent-uitvoerder draag je zorg voor de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats. Je bewaakt de voortgang van de werkzaamheden binnen het project en ziet toe op de naleving van de veiligheid, gezondheid en milieunormen. Je voert hiertoe onder andere de volgende taken uit:

• Leidinggeven aan toegewezen medewerkers;
• Zorgen voor de coördinatie en aansturing van onderaannemers op de bouwplaats;
• Opstellen van planningen;
• Verschillende projecten aansturen;
• Afwijkingen signaleren en rapporteren;
• Bewaken van kwaliteit- en veiligheidseisen.

Lees meer…

Elektrotechnische installaties / RAMS beweegbare bruggen – Witteveen+Bos – Deventer

JobID=3c0.25

Ben jij een enthousiaste afstudeerder die graag wil onderzoeken hoe een beweegbare brug met optimale prestaties moet worden ontworpen? In de Nederlandse infrastructuur zijn bruggen, sluizen en tunnels niet weg te denken. Deze ‘kunstwerken’ bieden een veelvoud aan functies, zoals het passeren van waterwegen, het ondergronds kunnen verplaatsen of ervoor zorgen dat we in Nederland allemaal droge voeten houden. Verspreid over Nederland zijn honderden beweegbare bruggen te vinden, variërend van ophaalbrug tot draaibrug en van gelegen in een fietspad tot in een autosnelweg (bijvoorbeeld de Van Brienenoordbrug). Veelal zijn deze bruggen voorzien van een elektromechanische dan wel hydraulische aandrijving om een vlotte afwisseling tussen de twee hoofdfuncties van een beweegbare brug mogelijk te maken: i) het passeren van wegverkeer en ii) het passeren van (hoog) scheepvaartverkeer. Een onmisbaar onderdeel van beweegbare bruggen zijn de elektrotechnische installaties, bedienings- en besturingssystemen. Deze aspecten bepalen voor een groot deel de zogenaamde RAMS-prestaties van de brug. RAMS staat voor beschikbaarheid (A), betrouwbaarheid (R), onderhoudbaarheid (M) en veiligheid (S). Het is vaak niet mogelijk om op al deze delen hoog te scoren; zo kan een zeer betrouwbare installatie ook om veel onderhoud vragen, wat de beschikbaarheid (en het budget) niet ten goede komt. Wij zijn op zoek naar methoden om beweegbare bruggen zo te ontwerpen, dat we zo goed mogelijk scoren op RAMS-prestaties én dat de oplossing betaalbaar is. Dit leidt tot veel vragen: Hoe kunnen we het beste een beweegbare brug opbouwen qua systemen en energievoorzieningen? Wat zijn de kritische elementen en hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? Hoeveel en welke (type) aandrijvingen zijn er nodig? Vereist een ophaalbrug een totaal andere aanpak dan een draaibrug? Waar zitten de zwakke plekken die ervoor kunnen dat de beweegbare brug niet sluit op het moment dat het nodig is? Wij stellen voor om samen met jou de opdracht nader vorm te geven, waarbij jouw input en visie hierop een belangrijke bijdrage zal vormen. Deze opdracht zal betrekking hebben op de beweegbare bruggen waar Witteveen+Bos recentelijk aan heeft gewerkt gaat werken. De product-markt-combinatie (PMC) Smart infra systems (SIS) maakt onderdeel uit van de sector Infrastructuur en mobiliteit (IM) en heeft een leidende positie in Nederland in de advisering rond elektrotechnische, werktuigbouwkundige en ICT-systemen in (civieltechnische) projecten. De toepassing van industriële automatisering (IA) en integratie van installaties (zowel fysiek als functioneel) in grote infraprojecten vormt hierbij eveneens een randvoorwaarde voor adviesdiensten op het gebied van SMART grids, SMART infra, Intelligent transport systems en energieneutrale infrastructuur. Voorbeelden van projecten waaraan wij werken zijn tunnels, beweegbare bruggen en sluizen, maar ook energie-infrastructuur en mobiliteitsvraagstukken. Denk hierbij aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen, Zuidasdok in Amsterdam en het onderzoeken van 400 objecten van Rijkswaterstaat binnen het IMPAKT-programma op het gebied van beveiliging en veiligheid van IA. We werken als PMC aan projecten in zowel binnen- als buitenland, en zijn vertegenwoordigd op meerdere vestigingen in Nederland ( Amsterdam, Breda en Deventer). Wat wij vragen Hbo- of wo-opleiding elektrotechniek, technische natuurkunde of gelijkwaardig. Wat wij bieden Vanuit ons kantoor in Deventer of Amsterdam kun je op je eigen werkplek werken aan je onderzoek. Daarnaast kunnen wij zorgen voor de juiste middelen en kun je specialisten binnen én buiten ons bedrijf betrekken bij jouw onderzoek. Wij hebben contacten met Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, waterschappen, aannemers, systemintegrators Deze interne en externe contacten kun je aanwenden om informatie te verzamelen die nodig is voor je onderzoek. Aanvang: in overleg Duur: 6-8 maanden (andere tijdsduur ook in overleg mogelijk). Wie wij zijn Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers. Reageren? Heb je belangstelling voor deze opdracht reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer H. (Harmen) Droogendijk, groepsleider Sensoren, systemen en veiligheid, telefoon: .

Lees meer…

Medewerker online klantcontact in Deventer – Recruit A Student Personeelsdiensten – Deventer

JobID=3c0.08

Het bedrijf

Een werkplek met een goedwerkende computer en telefoon is ontzettend belangrijk, zeker in deze tijd. Onze ICT opdrachtgever in Deventer denkt met zijn klanten mee en bedenkt slimme oplossingen om IT uitdagingen uit de weg te gaan. Ze vinden het vooral belangrijk om met eenvoudige oplossingen te komen, waarmee alle medewerkers van een organisatie super makkelijk mee overweg kunnen. IT hoeft namelijk helemaal niet zo moeilijk te zijn!

De baan

Voor onze IT specialist in Deventer zijn we opzoek naar een medewerker met een commerciële instelling. Het is namelijk de bedoeling dat je bestaande klanten van deze opdrachtgever gaat bellen, maar ook contact opneemt met nieuwe klanten. De focus ligt niet op het verkopen van diensten of het scoren van nieuwe sales. De opdrachtgever wil dat bestaande en nieuwe klanten zo goed mogelijk geïnformeerd worden en dat klanten de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen.

Daarnaast wil de opdrachtgever graag weten wat klanten van hun service vinden en hoe het met ze gaat. Misschien zijn er nog wel zaken waarmee de opdrachtgever kan helpen?

Dit is een nieuw project voor deze opdrachtgever. Ze willen daarom graag van jou weten hoe het project verloopt. Daarnaast mag je meedenken over de uitvoering van het project en krijg je de vrijheid om zelf oplossingen te bedenken voor problemen waar je tegen aan loopt. Hoe kan je de reacties van de klanten het best registeren en hoe kan de opdrachtgever zijn service verbeteren?

Je moet ongeveer 8-16 uur per week beschikbaar zijn om te werken. Deze uren mag je zelf voor een groot deel indelen. Het is belangrijk dat je bij onze opdrachtgever op kantoor werkt. Het kantoor is van maandag – vrijdag open van 08.30-17.30 uur.

Jouw eigenschappen

• Je hoeft geen IT specialist te zijn (natuurlijk wel handig als je een beetje ervaring/ interesse in IT hebt), maar het is vooral belangrijk dat je makkelijk telefonisch gesprekken kunt voeren met klanten.
• Vrienden en familie omschrijven jou als iemand die heel behulpzaam en sociaal is.
• Je bent assertief en neemt makkelijk initiatief; Zelfstandig werken is dus geen enkel probleem voor jou.
• Omdat je altijd goed luistert, kan je inschatten waar klanten behoefte aan hebben en kan je bepalen hoe je ze het beste kan helpen.

Overig

Dit bedrijf zit gevestigd in Deventer. In het begin zal je ingewerkt worden op kantoor. Daarna gaat de opdrachtgever samen met jou kijken of je thuis gaat werken of gewoon naar kantoor blijft komen.

Lees meer…

Laborant Uitlooganalyse – Balans Selective BV – DEVENTER

JobID=3c0.25

Functieomschrijving Beschik jij over: – Je hebt een opleiding op MBO 3 niveau in een chemische richting of vergelijkbaar werk- en denkniveau; – Je werkt met een hoog kwaliteitsniveau en verantwoordelijkheidsgevoel; – Je werkt efficiënt en nauwkeurig, zowel zelfstandig als in teamverband; – Je hebt een praktische en flexibele instelling. Locatie DEVENTER Functie-eisen Wat ga je doen: – Je draagt bij aan het uitvoeren van de verdeling van watermonsters, uitloogtesten en gravimetrische analyses; – Actief meedenken om bestaande processen te verbeteren; – Zorgen voor optimale snelheid en kwaliteit in de werkzaamheden. Sollicitatieprocedure Heb je nog vragen over deze vacature, neem dan contact op met Cecile Demont op telefoonnummer of per e-mail Wij staan je graag te woord! Werk maken van dromen? Wij hebben vele vacatures openstaan voor uiteenlopende functies, zoals laborant, analist, productontwikkelaar en kwaliteitsmedewerker. Onze opdrachtgevers zijn actief binnen de levensmiddelenindustrie, farmacie, chemie en andere productiebedrijven. Ben jij een laborant of analist op (k)mlo-, hlo-, wo-, of PhD-niveau, óf heb je een levensmiddelenopleiding (mas, has of wo) afgerond, schrijf je dan in bij Balans en maak werk van je dromen. Volg ons ook op Twitter: @BalansGroep en Instagram: Balans_werkmakenvandromen en word lid van onze groep op LinkedIn: Balans Laboratorium.

Lees meer…

Postbezorger op een Kyburz bij PostNL in Deventer – YoungCapital – Deventer

JobID=3c0.08

Post bezorgen, niet zomaar op de fiets, maar op een elektrische 3 wielscooter? Ga aan de slag als postbezorger via PostNL in Deventer. Wat ga je doen?

Jouw werkdag
Als postbezorger begint jouw dag op het depot van PostNL in Deventer. Hier haal je de post op en help je eventueel mee met het sorteren van de post. De PostNL locatie is altijd bij jou in de buurt. Heb je alle post gesorteerd? Dan stap je op de kyburz (een elektrische 3 wielscooter) en vertrek je richting jouw wijk. Je werkdagen zijn van dinsdag t/m zaterdag. De tijd waarop jij de post bezorgt mag je zelf bepalen, als alle post maar voor 18:00 uur is bezorgd. De post is vanaf 11:00 uur beschikbaar, dus tussen deze tijden ben je vrij om te bepalen hoe laat je aan de slag gaat. Deze baan is dus ideaal te combineren met je andere bezigheden. Je zal ongeveer 4 tot 5 uur per dag bezig zijn. Het gaat dus om een functie van 20-25 uur per week.

Het gaat om de volgende postcodegebieden in Deventer:
Postcodegebied 7418 en 7421

Het zou fijn zijn als je hier ook een beetje bekend bent.

Goed om te weten
Het is belangrijk dat je het niet erg vindt om altijd buiten te werken, dus ook als het regent of koud is. Ook is minder dan 5 dagen werken niet mogelijk. Je moet dus beschikbaar zijn van dinsdag t/m zaterdag!

Het gaat hier om een functie voor ongeveer 3-6 maanden met kans op verlenging.

Wat wij bieden

• Je ontvangt een brutoloon van 10,01 per uur bij 21 jaar en ouder;
• Je werktijden flexibel indelen;
• Je bent lekker de hele dag buiten aan de slag;
• De show stelen op je eigen elektrische 3 wielscooter!

Wat wij vragen:

• Er is geen minimale opleiding vereist.
• Je bent in bezit van rijbewijs of scootercertificaat;
• Je beschikt over een telefoon met internet;
• Je bent beschikbaar van dinsdag t/m zaterdag.

Solliciteren Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Lees meer…

Elektrotechnisch ingenieur EWM – Witteveen+Bos – Deventer

JobID=3c0.25

Wil je ervaren hoe het is om aan de slag te gaan als een echte ingenieur? Voor de groep Elektrotechniek engineering zijn wij op zoek naar een stagiair elektrotechniek. In de sector Energie, water en milieu werken we aan uitdagende projecten die zorgen voor schoon drinkwater, het zuiveren van afvalwater en het opwekken van duurzame energie. Verder werken we aan de implementatie van innovatieve technieken en ondersteuning van start-ups. We doen dit niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland (denk aan drinkwaterproductie in Ghana, het zuiveren van afvalwater in Dubai en het opwekken van duurzame energie in Indonesië). We werken in multidisciplinaire teams voor verschillende opdrachtgevers van waterschappen en drinkwaterbedrijven tot grote industriële multinationals zoals bierbrouwers, voedingsmiddelenproducenten, en de chemiesector. Als stagiaire werk je in multidisciplinaire teams bijvoorbeeld aan het ontwerpen van een nieuwe zuivering. Je voert dan onder begeleiding alle taken uit die een ingenieur ook doet. Je kan denken aan het doen van kabelberekeningen, opstellen van verbruikerslijsten, maken van verlichtingsberekeningen, het selecteren van de instrumentatie enz. Moderne zuiveringsinstallaties zitten bomvol met technologie. Dit kan zijn om het water nog schoner te maken of om de installatie energiezuiniger te maken. Zo wordt er uit rioolwater biogas gemaakt dat weer wordt gebruikt voor energie opwekking. Recente / lopende projecten zijn bijvoorbeeld het ontwerpen van Energiefabriek Hengelo (verhoging duurzame energieproductie op een bestaande rioolwaterzuivering), ontwerpen van een nieuwe afvalwaterzuivering in Utrecht en in Egypte (vanuit Nederland), de realisatie van grote zonnevelden op zuiveringslocaties en bedrijvendaken en de ontwikkeling van een innovatieve buurtbatterij. Wat wij vragen hbo- of wo-opleiding elektrotechniek of aanverwante studie en je bent enthousiast, leergierig en in staat om in een team te functioneren; je bent nauwkeurig en werkt gestructureerd; je wilt graag leren hoe installaties en systemen functioneren om vervolgens te kijken waar optimalisaties mogelijk zijn. Wat wij bieden we denken actief mee aan jouw leertraject en geven ruimte om je leerdoelen/competenties te halen; je krijgt de perfecte voorbereiding voor je toekomstige baan; je doet unieke ervaring op het gebied van midden- en laagspanningsenergiedistributie, procesinstrumentatie, (industriële) automatisering en verlichtingsinstallaties; daarnaast hebben we regelmatig kennisdelingen en symposia binnen het bedrijf waar de laatste nieuwe technieken aan bod komen; deze stage biedt jou de mogelijkheid om mee te werken aan diverse (ontwerp)projecten vanuit ons hoofdkantoor in Deventer (op loopafstand van het station). Je wordt ingezet in interdisciplinaire teams met civiele en werktuigbouwkundige ingenieurs en procestechnologen. Aanvang en duur van de stage in overleg en je ontvangt een stagevergoeding. Wie wij zijn Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers. Reageren? Heb je belangstelling voor deze stage, reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer (Wytze) Jorritsma, groepsleider Elektrotechniek engineering, telefoon . Vacaturenummer NL00068. #WB

Lees meer…

Director Contract Research & Consultancy – Deventer – Nomilk2day – Deventer

JobID=3c0.11

Beschrijving vacature Director Contract Research & Consultancy

Voor wie?

Deze senior management positie ligt op het snijvlak van inhoud & commercie waarbij jij het portfolio van GD bij klanten wereldwijd in animal health & feed weet te positioneren en verder uit te bouwen.

Wat ga je doen?

Deze positie heeft een enorme dynamiek in zich omdat je verantwoordelijk (P&L) bent voor een groot deel van de omzet en marge van de organisatie. Samen met je team heb je de doelstelling en ambitie om dit verder uit te bouwen. Belangrijk hierbij is dat je als leider je mensen weet te inspireren, het juiste voorbeeld bent en daardoor het team en de organisatie naar een hoger niveau weet te brengen. GD heeft hierbij de ambitie om haar positie te versterken als nationaal en internationaal vermaarde contract research organisatie. Hiervoor is alles in huis en aan jou om dit op ondernemende wijze verder vorm te geven.

Als director ben je bezig met het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk met de belangrijkste opdrachtgevers van Contract Research & Consulting: farmaceuten, feed en additieven bedrijven, overheid, sectororganisaties en andere voor GD relevante opdrachtgevers. Je verwerft commerciële opdrachten die interessant zijn en passen binnen de strategie.

Voorbeeld van een aantal resultaatgebieden:

• Je signaleert ontwikkelingen met betrekking tot de diergezondheidszorg en maatschappij en vertaalt deze naar mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en organisatiebeleid;
• Je werkt constructief samen met de verschillende bedrijfsonderdelen en kan binnen de afgesproken strategische kaders draagvlak creëren voor de specifieke activiteiten van Contract Research & Consulting;
• Je signaleert ontwikkelingen en kansen voor projecten en business opportunity’s bij businesspartners. En vanuit daar maak je de (meerjaren) visie met bijbehorend budget/begroting;
• Je bent verantwoordelijk voor het verdienmodel en de verkoopstrategie van de contract, research en consulting activiteiten.
• Je rapporteert direct aan de CEO.
Het aanbod

Naast een uitdagende baan in een dynamisch team en een marktconform salaris biedt GD je een aantrekkelijk en breed pakket aan arbeidsvoorwaarden. GD heeft een bedrijfseigen CAO en aanvullende regelingen. Het arbeidsvoorwaardenpakket bestaat onder andere uit een vaste eindejaarsuitkering, 25 vakantiedagen en 11 adv-dagen, flexibele werktijden, mogelijkheid uitruilen van arbeidsvoorwaarden, bijdrage premie zorgverzekering en een prima pensioenregeling.

Kandidaat profiel

Jij hebt;

• Een wetenschappelijke opleiding (bijvoorbeeld Wageningen of Utrecht), aangevuld met gedegen kennis over bedrijfskundige processen en marketing;
• Kennis van de nationale en internationale veterinaire, animal nutrition en/of biomedische markt;
• Je weet wat het is om internationaal zaken te doen en daarbij heb je aantoonbare ervaring als projectmanager;
• Commercieel verantwoordelijk geweest voor een BU of afdeling;
• Expertise op een aantal relevante vakgebieden waardoor je de als gesprekspartner GD als internationaal opererende contract research organisatie goed kunt vertegenwoordigen;
• Nationaal en internationaal relevant netwerk;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Bereid frequent internationaal te reizen (~20%).
Standplaats

Deventer (Overijssel) & 20% reizen

TaalvaardigheidVereist: Engels, Nederlands

BedrijfsomschrijvingWij verbinden organisaties en professionals in agribusiness, food & industy. Gedeelde ambitie is daarbij altijd de verbindende factor. Connecting ambitions is de sterkste factor naar succes in elke fase van je loopbaan.

Nomilk2day is daadkrachtig en durft keuzes te maken in samenwerking met kandidaten en opdrachtgevers. Toegevoegde waarde leveren door combinaties te maken die je niet zou verwachten. Klaar om in gesprek te gaan?

Help us improve by sharing your feedback. Bedankt voor het delen van jouw feedback 🙂

Hoe zou je jouw ervaring beoordelen?

Neutraal

Selecteer een element op de pagina.

Optioneel kun je hieronder je e-mailadres opgeven zodat we je kunnen bereiken voor aanvullende vragen of een reactie.

Bedankt voor het delen van jouw feedback 🙂

Lees meer…

Waterbouwkundig ontwerper/3D tekenaar – Witteveen+Bos – Deventer

JobID=3c0.25

Wil jij samen met ons het 3D ontwerpen naar een hoger niveau brengen? Zie jij jezelf als spil in een projectteam met de ambitie om het project tot een succesvol einde te brengen? Binnen onze projecten is het verkrijgen van een compleet en integraal beeld steeds belangrijker. Het traditionele 2D tekenen met AutoCAD heeft plaats gemaakt voor 3D ontwerpen. Technische tekeningen zijn vaak niet meer voldoende, er is ook vraag naar 3D visualisaties. De mogelijkheden van een 3D model zoals clashcontrol en het uittrekken van hoeveelheden leveren meerwaarde binnen het project. Deze ontwikkelingen willen wij graag verder professionaliseren en uitbouwen. Je begeleidt collega’s met het 3D ontwerpen en visualiseren, waarbij je jouw kennis en ervaring aan hen overdraagt. Je adviseert projectleiders, van offertefase tot eindproduct, bij het maken van de juiste keuzes met betrekking tot de totstandkoming van het ontwerp. In de functie van waterbouwkundig ontwerper/3D modelleur werk je aan uitdagende en veelal internationale projecten op het gebied van kusten, rivieren en landaanwinningen. Je combineert deze werkzaamheden met het verbeteren en uitbouwen van de 3D kennis en mogelijkheden. De functie maakt deel uit van de product-marktcombinatie (PMC) Kusten, rivieren en landaanwinning. Deze PMC houdt zich internationaal bezig met waterbouwkundige projecten, vanaf de initiatieffase tot en met detailontwerp. Vanwege de sterke groei van de activiteiten binnen de PMC zijn wij op zoek naar enthousiaste collega's. Wat wij vragen Een afgeronde bachelor of master-opleiding in de civiele techniek; ervaring met het ontwerpen met AutoCAD, Revit en Civil3D van waterbouwkundige constructies; affiniteit met het begeleiden van collega’s en ontwikkelen van 3D ontwerpkennis en gerelateerde tools; de motivatie om je te specialiseren; zelfstandige, enthousiaste en een collegiale werkhouding. Wat wij bieden Een uitdagende functie in een dynamische organisatie; samenwerking met jonge en enthousiaste collega’s in multidisciplinaire teams; veelzijdige en uitdagende projecten; ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid; degen begeleiding en een breed aanbod aan in- en externe opleidingen; Marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Wie wij zijn Je komt terecht in een internationaal advies- en ingenieursbureau. Witteveen+Bos ontwikkelt wereldwijd innovatieve oplossingen voor complexe en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan veelzijdige en uitdagende projecten in binnen- en buitenland. Ook jij! Reageren? Heb je interesse in deze functie en wens je verdere inlichtingen over deze vacature? Dan kan je terecht bij Robin Christofi, telefoonnummer: of via mail:

Lees meer…

Schilder in omgeving van Deventer – Randstad – Deventer

JobID=3c0.11

Ben jij een schilder en beschikbaar voor de omgeving van Deventer? En ben jij op zoek naar een onderhoud of renovatie schilderwerk? Vertel mij wat jij zoekt en wij zoeken het bedrijf dat bij jou past! Wij zoeken iemand met ervaring of een afgeronde schildersopleiding!

Wat ga jij doen als schilder?
Als schilder ga jij samen met collega’s op locatie aan het werk. Als team ondersteunen jullie elkaar en als ervaren schilder kan je zelfstandig werken en zie je het werk als het ware "liggen"Wat vragen wij van een schilder?
– aantoonbare ervaring of opleiding als schilder
– proactieve houding
– flexibiliteit
– Je kunt zelfstandig werken
– Jij hebt VCA basis (of bent bereid deze op korte termijn te halen)
– Rijbewijs B en in bezit van eigen vervoerWat bieden wij jou als schilder?
Wij bieden jou als schilder afwisselende opdrachten bij toonaangevende bedrijven! Jouw salaris is conform het schilders cao, de hoogte ervan is afhankelijk van je leeftijd en ervaring. Tarief voor ZZP'ers in overleg.
Randstad Bouw biedt jou de beste begeleiding en vacatures in de bouw. Dagelijks bemiddelen wij ervaren én aankomende kandidaten in de bouw voor de sectoren onderhoud, nieuwbouw en renovatie. Randstad Bouw is erkend partner van onderhoud.nl. Kijk voor andere vacatures in de bouw op via Randstad Bouw:
Wij vinden het belangrijk om samen met jou te bouwen aan jouw toekomst. Daarom hebben wij voor jou de volgende voordelen als flexwerker:
– Opleidingsmogelijkheden, om beter te worden in je vak
– Pensioenregeling
– Korting op je zorgverzekering (via Zilveren Kruis Achmea)
Heb je al een baan, maar ben je toe aan de volgende stap? Wij denken dan graag met je mee in wat je kunt, wat je in je hebt en welke nieuwe stap in je carrière past bij jou.
Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden die ik jou kan bieden? Ik vertel je er graag meer over! Je kan mij bereiken op onderstaande gegevens.
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Lees meer…

Constructeur kunstwerken, gemalen en waterzuivering – GrijsGroen – Deventer

JobID=3c0.08

Weet jij als geen ander hoe je kunstwerken, gemalen of RWZI's constructief ontwerpt?

Weet jij als geen ander hoe je kunstwerken, gemalen of rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) constructief ontwerpt inclusief de geotechnische aspecten daarvan? Heb je affiniteit met (digitale) innovaties en wil je bijdragen aan een duurzame leefomgeving door te werken aan projecten die er écht toe doen? Solliciteer dan en word constructeur bij dit mooie ingenieursbureau.

Wat bieden wij jou?
Je werkt in een inspirerende en dynamische omgeving, waarbij je omringd wordt door collega's die vanuit hun intrinsieke motivatie werken aan een duurzame leefomgeving. Naast een uitdagende functie met veel doorgroeimogelijkheden bieden we uitstekende arbeidsvoorwaarden en leuke extra's:

• Marktconform salaris
• 30-32 vakantiedagen en de mogelijkheid om extra verlof te kopen
• Mogelijkheid om te participeren in de onderneming door het kopen van aandeelcertificaten (bij vast dienstverband)
• Flexibele werktijden en een goede werk/privébalans met de mogelijkheid om (deels) vanuit huis te werken
• Werken voor aansprekende klanten en opdrachtgevers (aan uitdagende projecten met een maatschappelijke impact)
• De coaching, begeleiding en opleidingen die jij nodig hebt om te blijven groeien en ontwikkelen (onder andere via onze eigen University). Graag onderzoeken we samen met jou hoe we jouw talenten optimaal kunnen inzetten.
Jouw profiel
Om deze functie goed uit te kunnen voeren vragen we een afgeronde hbo of universitaire opleiding civiele techniek. Dit vul je aan met minimaal 5 jaar relevante werkervaring waarbij je affiniteit hebt met het constructief ontwerpen van kunstwerken, afvalwaterzuiveringen en/of gemalen.

Daarnaast:

• Ben je een echte teamspeler en communicatief sterk
• Herken je prioriteiten, werk je gestructureerd en beschik je over een uitstekend probleemoplossend vermogen
• Kan je resultaten van berekeningen helder verwoorden in een rapport en mondeling verdedigen
• Is het een pre als je registerconstructeur bent en/of als je ervaring hebt met SCIA Engineer en D-series.

Het betreft een functie voor 40 uur per week (indien gewenst kan de functie ook 32 of 36 uur per week worden vervuld).

Werkzaamheden
Als constructeur ben je betrokken bij complexe, integrale projecten – van schetsontwerp tot en met het uitvoeringsontwerp van civieltechnische kunstwerken, gemalen en RWZI's. Daarbij doe je meer dan alleen het opstellen van de berekeningen, namelijk:

• In overleg met diverse opdrachtgevers ontwerp je samen met een team specialisten verschillende constructies
• Je fungeert als vraagbaak voor opdrachtgevers en collegas die kampen met constructieve vragen.

Deze (vaak integrale) projecten voeren wij voornamelijk uit voor aannemers, Rijkswaterstaat, waterschappen en andere overheden.

De steeds verdergaande digitalisering is voor dit ingenieursbureau, naast een uitdaging, een speerpunt binnen de dienstverlening. Innovaties als werken met behulp van bouw(werk) informatie model (BIM), virtual reality (VR), virtual reality engineering (VRE) en augmented reality (AR) zijn van grote toegevoegde waarde binnen het ontwerpproces. We vragen jou, om vanuit jouw functie/vakgebied, actief bij te dragen aan de verdere inpassing van dit soort technologieën binnen onze (ontwerp)diensten.

Je standplaats is Deventer. Ondanks dat je een standplaats hebt, werk je soms ook op een andere vestiging of 'buiten de deur' op projectlocaties.

Het bedrijf
Dit Advies- en ingenieursbureau biedt je de ruimte als professional om vanuit je persoonlijke passie slimme oplossingen te bedenken voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. In een deskundige en doordachte beïnvloeding van de leefomgeving, zit het wezenskenmerk van ons unieke advies- en ingenieursbureau. De organisatie verbindt ruimtelijke ontwikkeling onlosmakelijk met de zorg voor een goed leefklimaat. Daarom streeft de organisatie in al zijn adviezen naar duurzaamheid. De kernwaarden van de organisatie zijn: integer, professioneel en maatschappelijk betrokken.

Hoe solliciteer je?
Mocht er behoefte zijn aan een mondelinge toelichting of mocht je willen solliciteren, dan kan je contact opnemen met Johan Langendoen van GrijsGroen via / of via deze website

GrijsGroen is een personeelsbemiddelaar die altijd beoogt om mensen meer werkgeluk te bezorgen door een baan te vinden die jou gelukkiger maakt.

Lees meer…

PHP Developer Software HBO | Frameworks – WR – Deventer

JobID=3c0.16

Bij welk bedrijf je gaat werken:

• Wij leveren drukwerk in de huisstijl van onze klanten en bieden IT-oplossingen aan.
• Ben jij een PHP Developer?
• Heb je ervaring met IT?

Vaste baan: PHP Developer Software HBO | Frameworks | 2.700 – 4.200 | PHP Developer

Wij hebben ons ontwikkeld van ambachtelijke drukker tot moderne crossmedia specialist. Wij verzorgen communicatiemedia niet alleen met offset of digitaal drukwerk. Ook voor online toepassingen kunnen onze klanten rekenen op onze vakmensen. Ons bedrijf is gezellig en professioneel, en alle collega's hebben een hart voor digitale printmedia. Wij zijn toegewijd aan ons vak en worden gelukkig van mooie digitale (print) oplossingen en tevreden relaties.

Wij zijn een veelzijdige organisatie. Je werkt voor onze eigen IT afdeling. We werken met moderne technologie en staan open voor innovatie.

Welke taken horen bij een PHP Developer Software HBO:

Voor de vacature als PHP Developer Deventer Drukwerk ga je het volgende doen:
Als PHP Developer ga je aan de slag in een omgeving van professionals. Je bent betrokken bij het volledige proces van de software en het bouwen van innovatieve IT-oplossingen (in systemen). Verder ben je verantwoordelijk voor het uitbreiden van webapplicaties die aansluiten bij de wens van de klant. Je code is van hoge kwaliteit en is OOP geprogrammeerd. De wensen van de klant staan voorop en zorgen ervoor dat de developers die hier in dit team werken een ijzersterk inlevingsvermogen hebben en dit ook kunnen verwerken naar code en userinterface.

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een gemotiveerde PHP Developer, die past in deze rol.

Jouw specificaties:

• HBO werk- en denkniveau;
• Minimaal 2 jaar werkervaring als PHP developer;
• Kennis van PHP, Laravel, MySQL en jQuery;
• Het is van belang dat je goed Nederlands spreekt;
• Communicatief vaardig;
• Je woont in de omgeving van Deventer, Almelo, Apeldoorn, Zutphen en Zwolle.

Arbeidsvoorwaarden:

We zoeken iemand voor de lange termijn. We hebben een goede sfeer. Daarom investeren we ook in onze medewerkers. Daarnaast word je goed ingewerkt. En daarbij bieden wij uitgebreide studiemogelijkheden.
Over het salaris gesproken. De salarismogelijkheden zijn gunstig en hangen af van jouw niveau. Daarbij spelen zowel jouw mogelijkheden, ervaring en opleiding een rol. Jij wordt goed beloond, voor wat jij kan.
WR begeleidt jou naar een nieuwe werkgever. Vandaar dat dit een aantrekkelijke baan is voor jou. Reageer daarom snel.
WR schat de range voor het brutosalaris globaal in op Euro 2.700 tot Euro 4.200. Dit is per maand, o.b.v. een 40-urige werkweek. Daarnaast zijn er goede secundaire regelingen. Bij deze vacature is het mogelijk ook parttime te werken.

Ga de uitdaging aan!:

Naast de genoemde termen kom je in dit vak meer tegen. Denk aan PHP Developer php, php5 of mvc. Ook symfony, zend of Laravel zijn dingen die in dit vak ter zake doen. Zo kan je ook PHP developer, PHP Development en PHP ontwikkelaar in dit werkterrein tegenkomen.

Wij zoeken iemand die niet te ver weg woont. Dat is voor iedereen beter. Dus de afstand tot Deventer moet niet te ver zijn. Plaatsen als Zwolle, Hengelo, Deventer, Almelo en Enschede zijn prima. En woon je in Lochem, Oldenzaal, Ov of Overijssel is dat ook goed.

Solliciteer nu direct met de button solliciteren.
Dan krijg je direct antwoord. Vervolgens wordt jouw sollicitatie direct opgepakt. Dit doet de recruiter voor deze werkgever.
WR voor een Vaste Baan. Zo werken wij snel en goed. Stuur direct je CV mee, dat werkt het snelst. Verder kan je daarna nog informatie doorgeven. Na het solliciteren volgen nog vragen.
Reageer direct op deze advertentie en wij kunnen direct kijken of we een kennismakingsgesprek kunnen regelen.

Lees meer…