Groepsleerkracht speciaal basisonderwijs (SBO) – Sbo de Kristal – Maarssen

JobID=3c0.1

per 1 augustus 2020, WTF 0,4 of 0,6 (werkdagen in overleg). SBO de Kristal, Pauwenkamp 347 te Maarssen.

die hart heeft voor onze leerlingen en hen iedere dag ‘ziet’. Om de talenten van deze kinderen te helpen ontwikkelen moet je een teamspeler zijn. Als echte onderwijsprofessional werk je ook aan je eigen ontwikkeling.

de Kristal

is een school voor speciaal basisonderwijs in Maarssen.

We zijn een school voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren of bijv. op sociaal-emotioneel gebied. Daarom werken we in kleine groepen, met een veilig pedagogisch klimaat en veel structuur.

De Kristal maakt deel uit van de stichting

Gewoon Speciaal Onderwijs

Negen scholen (SBO/SO en VSO) en expertisecentrum ‘KANS in onderwijs’ bieden kinderen van 3 tot 14 jaar met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften de kans om hun talenten te ontwikkelen.

Lees meer…